Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych będą sprecyzowane w ustawie. Do Sejmu trafił właśnie przygotowany przez senatorów projekt przepisów wykonujących zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 39/15), który stwierdził, że uregulowanie tej kwestii na poziomie rozporządzenia w sposób niedopuszczalny ingeruje w wolność wykonywania zawodu.
TK podkreślił, że akt wykonawczy ministra nie może zastępować prawa budowlanego. To ostatnie powinno więc określać nie tylko zakres czynności podejmowanych w ramach uprawnień budowlanych, lecz także ich ograniczenia w zależności od specjalności i stopnia ukończonych studiów. Przykładowo: rozporządzenie przewiduje, że uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej pozwalają tylko projektować obiekty o określonej kubaturze.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu