TK podkreślił, że akt wykonawczy ministra nie może zastępować prawa budowlanego. To ostatnie powinno więc określać nie tylko zakres czynności podejmowanych w ramach uprawnień budowlanych, lecz także ich ograniczenia w zależności od specjalności i stopnia ukończonych studiów. Przykładowo: rozporządzenie przewiduje, że uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej pozwalają tylko projektować obiekty o określonej kubaturze.

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do Sejmu