"Celem ustawy jest przyjęcie nowych regulacji dotyczących umożliwienia zbywania samodzielnych lokali mieszkalnych po preferencyjnych cenach na rzecz ich najemców w budynkach będących własnością spółki Poczta Polska S. A. – bez względu na funkcję budynku, w którym mieszkania te są usytuowane" - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.

Poczta Polska zapowiadała wcześniej, że nie zamierza zbywać wszystkich samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych. W pierwszej kolejności sprzedaży podlegać będą mieszkania w budynkach z nieczynnym urzędem pocztowym. Lokale będą sprzedawane z bonifikatą osobom, które mają zawartą umowę na czas nieokreślony.

Z ustawy wynika, że nie będą sprzedawane mieszkania w budynkach, gdzie działa placówka pocztowa.

Obecnie preferencyjna sprzedaż mieszkania możliwa jest wtedy, gdy jest ono usytuowane w budynku mieszkalnym należącym do Poczty. Osoba wynajmująca mieszkanie na czas nieoznaczony w budynku mieszkalnym - będącym własnością poczty - może wykupić je z bonifikatą, o ile spółka zdecyduje się na jego sprzedaż. Natomiast wynajmujący mieszkanie w budynku niemieszkalnym Poczty, nawet jeśli taki budynek nie jest jej potrzebny, nie ma takiej możliwości.

Wprowadzona regulacja stwarza, jak wyjaśniono, podstawy prawne umożliwiające "zbywanie z bonifikatą samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych będących własnością Poczty Polskiej S.A., czyli bez względu na funkcję budynku, w którym te lokale są usytuowane" - czytamy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.