W okresie styczeń-maj 2018 r. oddano do użytkowania o 6,9 proc. więcej mieszkań niż w ub.r. Lepsze wyniki odnotowali deweloperzy, którzy oddali do użytkowania o 10,4 proc. więcej mieszkań oraz inwestorzy indywidualni - o 0,6 proc. więcej - wynika z wstępnych danych GUS.

Jak wskazano w poniedziałkowym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Według wstępnych danych w okresie styczeń-maj 2018 r. oddano do użytkowania 69 tys. 942 mieszkania, tj. o 6,9 proc. więcej niż przed rokiem. Wówczas odnotowano wzrost o 5,5 proc. Lepsze wyniki odnotowali deweloperzy, którzy oddali do użytkowania 40 tys. 227 mieszkań, tj. o 10,4 proc. więcej w ujęciu rocznym (wtedy notowali wzrost o 8,7 proc.) oraz inwestorzy indywidualni - 27 tys. 882 mieszkania, czyli o 0,6 proc. więcej (przed rokiem wzrost o 3,5 proc.).

W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,4 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w okresie pięciu miesięcy 2018 r. (z tego deweloperzy – 57,5 proc., a inwestorzy indywidualni – 39,9 proc. mieszkań).

Jak podał GUS, więcej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (897 wobec 748), a w budownictwie społecznym czynszowym wybudowano 384 mieszkania (199 przed rokiem), komunalnym 480 mieszkań (wobec 327), zakładowym 72 mieszkania (wobec 15).

W okresie pięciu miesięcy 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 109 tys. 478 mieszkań, tj. o 2,9 proc. więcej niż w ub. roku (wówczas notowano wzrost o 37,7 proc.). Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem – 69 tys. 216 mieszkań oraz inwestorzy indywidualni – 37 tys. 581 mieszkań.

Spółdzielnie mieszkaniowe otrzymały podstawę prawną do rozpoczęcia budowy 649 mieszkań (wobec 744 w roku poprzednim), natomiast pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – 2032 mieszkania, tj. o 15,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła w okresie pięciu miesięcy 2018 r. do 91 tys. 438, tj. o 9,3 proc. (przed rokiem wzrost o 21,7 proc.), przy czym deweloperzy rozpoczęli budowę 53 tys. 437 mieszkań, inwestorzy indywidualni – 36 tys. 208 mieszkań, spółdzielnie mieszkaniowe – 941 mieszkań (wobec 943 przed rokiem), a pozostali inwestorzy 852 mieszkań (przed rokiem 940).