Projekt ustawy o dopłatach do czynszu oraz specustawa mieszkaniowa w poniedziałek mogą trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów - powiedział we wtorek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że w czerwcu oba projekty powinny trafić do Sejmu.

Soboń w pytany w telewizji TVN24BIS o terminy uchwalenia ustaw o ułatwieniach w inwestycjach (specustawa mieszkaniowa) oraz projekt ustawy o dopłatach do czynszów, powiedział: "Mam nadzieję, że w najbliższy poniedziałek trafią pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, następnie na Radę Ministrów, a w czerwcu do parlamentu".

Projekt o dopłatach do czynszów ma zacząć obowiązywać już od początku 2019 roku. To nowy element pakietu Mieszkanie plus, który ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem.

Zgodnie z nim dopłaty mają być adresowane do gospodarstw domowych o określonym limicie dochodów. Gospodarstwo domowe jednoosobowe będzie mogło ubiegać się o dopłatę, jeżeli jego średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS.

Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 proc.

Wysokość dopłat będzie zależała od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania. Im liczniejsze gospodarstwo, tym wyższe mają być dopłaty.

O dopłaty będzie można ubiegać się w przypadku mieszkań po raz pierwszy zasiedlanych - wtedy, gdy zasiedlenie miało miejsce w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej.

Pomocą będą objęte zarówno umowy najmu, jak i umowy najmu z opcją dojścia do własności. Umowa najmu będzie mogła być zawarta z dowolnym inwestorem, który zgłosi się do gminy - deweloperem, spółdzielnią mieszkaniową.

Pomoc ma być udzielana na określony czas - 9 lat, bo w zamyśle przeznaczona jest dla osób i rodzin, które ze względu na niższe w początkowym okresie kariery zawodowej dochody, brak stałego zatrudnienia, czy ze względu na sytuację rodzinną nie mają zdolności kredytowej (nie mogą kupić mieszkania), ale mają zdolność czynszową.

Projekt zakłada, że sytuacja osób i rodzin otrzymujących pomoc przez pierwszych 9 lat będzie się poprawiać i umożliwi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych bez pomocy z budżetu państwa - np. poprzez wykup wynajmowanego mieszkania, czy przeprowadzkę do innego mieszkania.

Rząd planuje, że pierwsze dopłaty miałyby być przyznawane w 2019 r., na ten cel przewidziano 400 mln zł, w 2020 roku - 800 mln zł, w 2021 roku - 1,2 mld zł, w 2022 roku - 1,6 mld zł, a począwszy od 2023 roku do 2027 roku - 2 mld zł rocznie.

Projekt specustawy mieszkaniowej zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, że decyzja ws. lokalizacji tej inwestycji będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

W projekcie specustawy przewidziano, aby budowane osiedla miały dostęp do dróg publicznych, komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego do 1 km w miastach do 100 tys. mieszkańców i 500 m w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Ponadto muszą zapewniać podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców, takie jak dostęp do szkół, przedszkoli, żłobków i terenów rekreacyjnych i sportowych w odległości nie większej niż 3 km (dla miast do 100 tys. mieszkańców) i 1,5 km dla miast ponad 100 tys. mieszkańców. Z kolei usługi niezbędne dla codziennego funkcjonowania mieszkańców (np. usługi handlowe) muszą znajdować się w odległości nie większej niż 1 km.