Polski Związek Firm Deweloperskich w tym roku już po raz siódmy sprawdził, jak przebiegała współpraca urzędów z deweloperami na etapie przygotowywania inwestycji w 2016 roku odnosząc się do długości oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych. Oficjalne wyniki VII Rankingu Miast Polskich zostały ogłoszone podczas Jubileuszu 15-lecia Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który odbył się 14 grudnia w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Poznań, Łódź i Wrocław na podium.

Pod uwagę zostały wzięte wszystkie stolice województw - wliczając w to zarówno Toruń jak i Bydgoszcz oraz Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę. Dodatkowo do klasyfikacji została włączona Gdynia. Oceniając sprawność działania urzędów, PZFD brał pod uwagę okres oczekiwania na decyzje warunków zabudowy oraz decyzje pozwolenia na budowę. Najwyżej punktowano w tych kategoriach miasta wydające decyzje w określonych ustawowo terminach.

W Rankingu sprawdzono także stosunek pokrycia miast miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do ich całkowitej powierzchni. Czynnik ten nie pozostaje bez znaczenia w kontekście wydawania decyzji WZ - nie istnieje konieczność ubiegania się o nie wszędzie tam, gdzie funkcjonują plany miejscowe. Ma to pozytywny wpływ na szybkość procesów inwestycyjnych. Miasta, których stopień pokrycia planami przekracza średni wynik otrzymały więc odpowiednią premię punktową w kategorii WZ - przeciwnie do miast, których pokrycie było poniżej przeciętnej.

Biorąc pod uwagę ważony wynik, w ubiegłym roku najbardziej przyjaznym inwestorom, pod kątem powyższych kryteriów, miastem okazał się Poznań - poprawiając swój wynik z VI edycji Rankingu Miast o 2 miejsca. Tuż za nim plasuje się zwycięzca poprzedniego wydania rankingu - miasto Łódź. Swoją obecność w czołówce zaznaczył także Wrocław, zajmując III miejsce.

Przez ostatnie 3 lata statystki w zakresie szybkości wydawania decyzji pozwolenia na budowę pozostają na podobnym poziomie - corocznie około 80% z nich jest wydawanych w terminie do 65 dni. Ponadprzeciętne wyniki osiągnęło 10 miast. Nie brakuje także miast, które wydają wszystkie powyższe decyzje w tym czasie. Gorzej wygląda natomiast wydawanie decyzji WZ. W 2016 roku tylko niespełna 11 procent z nich zostało wydanych w terminie do 60 dni. Miasto lider kategorii wydało w tym czasie zaledwie jedną trzecią wszystkich decyzji WZ. Średnie pokrycie miast planami miejscowymi wynosi prawie 41% a tylko w siedmiu miastach odsetek ten przekracza połowę ich powierzchni.

Proces powstawania inwestycji jest bardzo skomplikowany i w wielu miejscach zależy od sprawności decyzji urzędniczych. Celem Rankingu Miast PZFD jest docenienie dobrych praktyk oraz zwrócenie uwagi na problemy, jakie są udziałem deweloperów na drodze do rozpoczęcia inwestycji - komentuje Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.

Źródło informacji: Polski Związek Firm Deweloperskich