Osoba, która będzie chciała ubiegać się o najem lokalu wybudowanego w ramach programu „Mieszkanie plus”, będzie musiała podać np. miesięczny dochód gospodarstwa domowego i poinformować, czy ona lub któreś z jej dzieci legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Takie pytania zawiera bowiem wzór wniosku dla kandydata na najemcę lokalu. To załącznik do opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa.

Oprócz tego ubiegający się o najem, będzie musiał poinformować, czy interesuje go tylko najem, czy też najem z opcją dojścia do własności, co, zgodnie z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529), będzie możliwe najwcześniej po 15 latach od zawarcia umowy. Obowiązek podania informacji o dochodach gospodarstwa domowego czy też o niepełnosprawności członków rodziny wiąże się z ustawą o KZS, która przewiduje, iż będą to kryteria decydujące o kolejności zawierania umów, gdy liczba chętnych będzie większa niż liczba mieszkań przeznaczonych na wynajem. Znaczenie będzie miało też m.in. nieposiadanie na własność nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Dlatego takie pytanie również pojawia się we wzorze wniosku.
Reklama
Ponadto ubiegający się o najem będzie pytany o preferencje w stosunku do mieszkania. Będzie mógł więc wskazać, na ile pokoi liczy, czy lokal powinien być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, itp. Oprócz wzoru wniosku projekt rozporządzenia zawiera również wzór oświadczenia najemcy o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu.
To kolejne regulacje dotyczące programu „Mieszkanie plus”, o których opinia publiczna dowiedziała się w tym tygodniu. Wczoraj pisaliśmy, że rząd pracuje nad przepisami, które mają pomóc przyśpieszyć rozpoczęcie budowy mieszkań przeznaczonych pod wynajem. Projekt zawierający takie rozwiązania ma zostać opublikowany do 22 września br.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień