Samorządowcy twierdzą, że przygotowanie zestawień nieruchomości pod budowę tanich mieszkań na wynajem pochłonie dużo pieniędzy. Będą domagali się ich zwrotu od Skarbu Państwa.
Lokalne władze na dobre zaczynają przygotowania do sporządzenia spisów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują na swoim terenie. Spośród nich wybrane mają być tereny, które zasilą Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) i zostaną wykorzystane m.in. do budowy tanich mieszkań na wynajem w ramach programu „Mieszkanie plus”. Obowiązek przygotowania spisów dotyczy 380 starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatów.
Ustawa o KZN zacznie obowiązywać w przyszłym tygodniu, ale wielu samorządowców już ostrzega, że mają za mało czasu i wyrobienie się w wyznaczonym terminie będzie oznaczało nieplanowane wcześniej wydatki. Część najważniejszych informacji, czyli tych dotyczących działek na terenach miejskich, ma być gotowa do 10 listopada (na wykazy z terenów wiejskich jest czas do 12 marca). Spisy będą potem co roku aktualizowane. Kara za opóźnienie: 500 zł za dzień. Związek Miast Polskich podaje tymczasem, że na ostatnim posiedzeniu jego zarządu Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, zapowiedział, iż w tym mieście zadanie wymaga zatrudnienia dodatkowych czterech osób. Konieczności zwiększenia zatrudnienia nie wykluczają też Kielce oraz Warszawa, która podaje, że na terenie miasta jest w przybliżeniu 17,5 tys. działek należących do Skarbu Państwa. Kraków zmian strukturalnych czy kadrowych przy pierwszym spisie nie planuje, ale zapowiada, że w dalszej perspektywie są niezbędne.
– Zakres i problematyka zadań związanych z KZN są bardzo duże – tłumaczy Jan Machowski z urzędu miasta w Krakowie.
Wykazy mają zawierać podstawowe dane o numerach ksiąg wieczystych, powierzchniach, zawartych umowach, ale też np. o roszczeniach, postępowaniach administracyjnych i sądowych czy budynkach znajdujących się na działkach SP.
Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu ZMP ds. legislacyjnych, informuje, że samorządy dysponują większością wymaganych informacji. Problem w tym, że są one rozproszone.
W Lublinie np. w tworzenie wykazu poza wydziałem gospodarowania nieruchomościami zaangażowane będą wydziały m.in: architektury i budownictwa, geodezji, planowania i ochrony środowiska. W przypadku powiatów część danych trzeba będzie pozyskiwać od gmin.
– Chodzi np. o informacje o ewentualnych planach gmin dotyczących wykorzystania gruntów na cele publiczne czy też te dotyczące nieruchomości zawarte w studiach zagospodarowania przestrzennego lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – wylicza Marek Wójcik.
Stolica, aby uzyskać niezbędne informacje, skierowała pisma m.in. do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Samorządowcy wskazują, że rząd dołożył im obowiązków, ale nie zapewnił środków na pokrycie kosztów nowych etatów czy dostosowania sprzętu i oprogramowania. – O pokrycie tych kosztów z pewnością zwrócimy się do Skarbu Państwa – zapowiada jeden z rozmówców DGP.
Inaczej sprawę widzi Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Według niego podmioty zobowiązane do przygotowania spisów powinny dysponować wymaganymi informacjami nawet bez ustawy o KZN.
– Trudno przyjąć argumentację, że sporządzenie wykazów będzie wymagało dodatkowych kosztów, bo to oznaczałoby, że do tej pory nie były one sporządzane, a pomimo posiadanych kompetencji nikt tego nie monitoruje ani sprawnie nimi nie zarządza. Samorządy wykorzystują i wykorzystywały w poprzednich latach środki krajowe, europejskie, z poziomu centralnego i regionalnego na budowę baz danych i informatyzację swoich zasobów – mówi Szymon Huptyś, rzecznik MIB.
MIB zaznacza, że starostowie dostają z budżetu pieniądze na zadanie zlecone polegające na gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Powinny one służyć do gromadzenia i przetwarzania m.in. informacji, które przekażą teraz do KZN. Prócz tego samorządy pobierają 25 proc. dochodów z nieruchomości SP (np. ze sprzedaży, użytkowania wieczystego czy najmu).