Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KNZ), która stanowi fundament realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, znalazła akceptację głowy państwa.
Nowe przepisy umożliwią wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do Skarbu Państwa. Na tych terenach mają powstać mieszkania o atrakcyjnym czynszu. Wysokość opłat ma być określona w rozporządzeniu. Lokale będą dostępne w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.
Jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, rozwiązania zawarte w ustawie gwarantują stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców, ochronę przyszłych najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Część powierzchni w budynku będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc.) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc.), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora.
Zgodnie z ustawą informacje o nieruchomościach Skarbu Państwa, którymi obecnie gospodarują Agencja Nieruchomości Rolnych, Lasy Państwowe, Agencja Mienia Wojskowego oraz starostowie czy prezydenci miast na prawach powiatu, będą przekazywane do Krajowego Zasobu Nieruchomości. KZN będzie mógł także kupować (na rzecz Skarbu Państwa) lub otrzymywać nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową od jednostek samorządu terytorialnego, Polskich Kolei Państwowych czy Poczty Polskiej.
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta