Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KNZ), która stanowi fundament realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, znalazła akceptację głowy państwa.
Nowe przepisy umożliwią wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do Skarbu Państwa. Na tych terenach mają powstać mieszkania o atrakcyjnym czynszu. Wysokość opłat ma być określona w rozporządzeniu. Lokale będą dostępne w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.
Jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, rozwiązania zawarte w ustawie gwarantują stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców, ochronę przyszłych najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Część powierzchni w budynku będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc.) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc.), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora.