Do porządku prawnego wrócą definicje „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”. Taki będzie efekt podpisanej w piątek przez prezydenta nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Większość jej przepisów zacznie obowiązywać już 1 września. Zmiany były konieczne, gdyż w 2014 r., kiedy to zderegulowano zarówno zawód pośrednika, jak i zarządcy nieruchomościami, z prawa zniknęła większość zapisów dotyczących tych profesji.
Według podpisanej przez prezydenta noweli pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny.
– Przyjęto, że wykonywać te zawody będzie mógł wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być prowadzone przez osoby fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby – wyjaśnia Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Pośrednik oraz zarządca do umów ze swymi klientami będzie musiał dołączyć kopię polisy OC.
W ustawie wprowadzono również kontrowersyjny zapis dotyczący szacowania nieruchomości. Zgodnie z nim ten, kto dokonuje określenia wartości nieruchomości bez spełnienia warunku, o którym mowa w art. 174 ust. 7 u.g.n. (wskazuje się w nim, że rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód prowadząc m.in. we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej), podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł.
W ocenie ministerstwa ma on dyscyplinować rzeczoznawców majątkowych do tego, by prowadzili swoją działalność w przewidzianych prawem formach. Zdaniem natomiast części prawników przepis ten może doprowadzić do karania osób, które zawodowo nie zajmują się wyceną, ale np. w oświadczeniach majątkowych samodzielnie określają wartości nieruchomego majątku.
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta