Nieopatrznie ustawodawca wyrzucił też wówczas z przepisów m.in. definicję pośrednictwa i zarządzania, co w praktyce rodzi sporo problemów. Nie wiadomo bowiem, co należy do czynności związanych z zarządzaniem oraz pośrednictwem. Dodatkowo ograniczono kompetencje osób wykonujących tę działalność.

Dziś po trzech latach nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20 lipca ma uporządkować ten chaos. Postanowiono przywrócić niezbędne definicje, doprecyzować obowiązki wykonujących oba zawody. Ponadto przywrócono wiele uprawnień, m.in. pośrednicy zyskają prawo wglądu do: ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, tabel taksacyjnych i map taksacyjnych, planów miejscowych, ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego oraz świadectw charakterystyki energetycznej itd. Pośrednicy będą mieli prawo pobierać z wymienionych rejestrów odpisy, wypisy i zaświadczenia. Dzięki temu łatwiej będzie im weryfikować dane niezbędne w ich działalności. Wprowadzono też wiele ułatwień, jak chociażby możliwość elektronicznego zawierania umów. Ale również obowiązek rejestracji działalności gospodarczej i kary pieniężne za brak ubezpieczenia OC.

Można te działania określić mianem wielkich porządków w podregulacyjnym krajobrazie. Tyle że – jak alarmują przedstawiciele środowiska – po kątach zostaną śmieci. Ich zdaniem np. wadliwie skonstruowano przepisy o karach – w efekcie będą nieskuteczne wobec tych, którzy działają w szarej strefie.

Zmiany czekają też rzeczoznawców majątkowych. Nie tylko wprowadzono kary za brak OC, lecz także rozszerzono ich kompetencje i wprowadzono wiele zmian ułatwiających prowadzenie działalności.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA >>>