Choć małe mieszkania, których powierzchnia nie przekracza 20 m2, cieszą się od paru lat niesłabnącą popularnością, resort infrastruktury nie zdecydował się na wprowadzenie przepisów umożliwiających uznawanie ich za lokale mieszkalne.
Nowelizowane właśnie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm. – dalej r.w.t.) obliguje, by dziś w danym mieszkaniu był co najmniej jeden pokój o powierzchni nie mniejszej niż 16 m2. Rozporządzenie określa również wymogi dotyczące minimalnej szerokości pokoju sypialnego i kuchni w mieszkaniu – uzależniając je odpowiednio od liczby osób w nich przebywających oraz liczby pokoi w mieszkaniu.
Sumując wszystkie nakazy i zakazy, aktualnie, aby kawalerka spełniała wszystkie prawne wymogi, jej wielkość nie może być mniejsza niż 24 m2.
– Przepis ograniczający metraż jest często obchodzony przez deweloperów, którzy sprzedają je jako lokale użytkowe – zauważyli Paweł Kobyliński oraz Mirosław Suchoń w interpelacji do ministerstwa budownictwa.
W piśmie zapytali, czy rząd ma zamiar znieść limity dotyczące wielkości mieszkań. W odpowiedzi, której udzielił Tomasz Żuchowski, wiceminister budownictwa, wskazano, że r.w.t. się zmieni, ale nie w kierunku, w którym zmierza pytanie.
– W nowelizacji zrezygnowano z dotychczasowych regulacji dotyczących określania minimalnej szerokości i powierzchni pomieszczeń w mieszkaniu, wprowadzając w ich miejsce wymóg minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania wynoszącej 25 m2 – odpowiedział minister Tomasz Żuchowski.
I podkreślił, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku, w zmienianym rozporządzeniu wprowadzono modyfikację w zakresie wymagań dotyczących wyposażenia mieszkań, które mają na celu m.in. wyeliminowanie przepisów archaicznych. I tak, zrezygnowano z określania elementów wyposażenia kuchni, jak również konieczności zapewnienia w łazience miejsca do zainstalowania automatycznej pralki domowej, a także usytuowania pojemnika na brudną bieliznę.
– Wprowadzono pojęcie aneksu kuchennego wraz z dopuszczeniem pod określonymi warunkami w mieszkaniu jednopokojowym kuchni w formie aneksu kuchennego połączonego z pokojem – wskazał Żuchowski.
Nowela obejmie też mieszkania wielopokojowe, gdzie również umożliwi się zaprojektowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny.
– Wprowadzone rozwiązania będą zatem określać wyłączenie parametry podstawowe, pozostawiając osobom posiadającym stosowne uprawnienia zawodowe większą swobodę w projektowaniu i możliwość dostosowania projektowanych obiektów do potrzeb rynkowych i odbiorców indywidualnych – wyjaśnił minister.
Dlaczego resor nie chce legalizować mini kawalerek? By zapewnić odpowiedni standard użytkowania lokali – usłyszeli parlamentarzyści.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po akceptacji komisji prawniczej