Ustawa doprowadzi do kilkumiesięcznych opóźnień w sprzedaży mieszkań deweloperskich i podważy zasadę równego traktowania.
O wskazane wyżej zarzuty powiększyła się lista uwag do ustawy uwłaszczeniowej. Wszystko wskazuje też na to, że ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów wejdzie w życie z poślizgiem. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa już oficjalnie przyznają, że 1 lipca 2017 r. jako termin powszechnego uwłaszczenia gruntów pod mieszkaniówką jest coraz mniej realny.
– Na pewno jednak dojdzie do tego szybciej niż 1 stycznia 2018 r. – zadeklarowała Małgorzata Kutyła, dyrektor departamentu gospodarki nieruchomościami MIB podczas niedawnej debaty.