Chętni do inwestowania na terenach położonych w granicach administracyjnych miast nadal będą musieli płacić miliony złotych.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel ostudził emocje grupy posłów PiS, którzy przygotowali projekt zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk sejmowy numer 283). Zakłada on zniesienie opłat za odrolnienie wysoko sklasyfikowanych (I–III) gruntów znajdujących się w obrębie miast. Taki przepis obowiązywał w przeszłości – od 2009 do września 2014 r. Wtedy zmieniono prawo i potencjalni inwestorzy muszą płacić za wyłączenie ziemi z produkcji rolniczej. I to niemało. Mowa o sumach liczonych w milionach złotych.
Inicjatywa posłów PiS miała ułatwić miastom pozyskiwanie inwestorów i tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. A w dłuższej perspektywie doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy. „To nadzieja na wzrost konkurencyjności Polski na rynkach europejskich” – napisali w uzasadnieniu parlamentarzyści PiS.