Szumnie zapowiadane, nieczęsto się zdarzające, obniżenie podatku dochodowego CIT od 1 stycznia 2017 r. stanie się faktem. Taką zmianę wprowadzi ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1550). Obniży podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) dla niektórych grup podatników z obecnych 19 proc. do 15 proc.
Dziennik Gazeta Prawna
To dobra wiadomość dla podatników, których zmiana obejmie. Problem w tym, że niestety zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest mocno ograniczony – płaci go tylko część podmiotów, w szczególności spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. W dodatku na skutek ustawowych ograniczeń z niższej stawki skorzystać będą mogli jedynie ci podatnicy, którzy mają status tzw. małego podatnika (a więc gdy wartość przychodów od sprzedaży nie przekroczyła kwoty 1,2 mln euro) oraz podatnicy dopiero rozpoczynający działalność. Zważywszy zatem na to, że przytłaczająca większość małych i mikro przedsiębiorstw prowadzona jest w Polsce w formie spółek osobowych bądź jako jednoosobowa działalność gospodarcza osób fizycznych, sektor ten nie odczuje zmian w większej skali.
Przedsiębiorcy jednoosobowi oraz osoby fizyczne będące wspólnikami spółek osobowych płacić będą podatek dochodowy od osób fizycznych na dotychczasowych zasadach. Czyli bądź według skali podatkowej (18 proc., 32 proc.), bądź jako podatek liniowy (19 proc.).
W tej sytuacji wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: może warto się zastanowić nad przekształceniem bądź inną formą restrukturyzacji prowadzonego przedsiębiorstwa, która pozwoli opłacać niższy podatek dochodowy?
Niestety dla tych, którzy myślą o przekształceniach, nie mamy jednoznacznie dobrych wiadomości. Droga ku niższemu obciążeniu podatkowemu z tego tytułu może być bardzo długa, a wynik takiej transformacji może negatywnie zaskoczyć.
Po pierwsze: ustawodawca wprowadził dwa mechanizmy mające uniemożliwiać automatyczne skorzystanie z niższej stawki podatku osobom zmieniającym formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Firmy takie będą mogły skorzystać z preferencyjnej stawki dopiero w trzecim roku podatkowym!
Po drugie: sam mechanizm rozliczania się spółek objętych podatkiem CIT oraz ich wspólników z fiskusem dać może najmniejszym podmiotom wynik mniej korzystny niż pozostanie przy dotychczasowych zasadach opodatkowania. Pamiętać również należy, że prowadzenie działalności gospodarczej czy to w formie spółek kapitałowych, czy też spółki komandytowo-akcyjnej wiąże się z dodatkowymi obowiązkami rejestrowymi, sprawozdawczymi oraz rachunkowymi. Te zaś generują koszty, wpływając na zmniejszenie dochodu pozostałego do dyspozycji podatnika.
Bez wątpienia jednak znajdzie się grupa podatników, którzy na obniżeniu stawki podatku dochodowego od osób prawnych skorzystają. Komu zatem omawiana nowelizacja przepisów przyniesie korzyści oraz czy i kiedy zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej będzie oznaczać optymalizację przedsiębiorstwa? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdują się w niniejszym poradniku.