Wachlarz działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest szeroki. Począwszy od warsztatów psychologicznych, poradnictwa rodzinnego, terapii, poprzez pomoc doradców zawodowych, trenerów pracy, kursy i staże zawodowe, aż po wsparcie w zakładaniu własnych firm – przedsiębiorstw społecznych. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i są dostępne zarówno w programie krajowym Wiedza Edukacja Rozwój, jak i w programach regionalnych.

W grupie raźniej