"Firmy rodzinne tworzą ponad 18%. całości PKB, a 1/4 PKB wytwarzanego przez sektor przedsiębiorstw. Poza tym, że z reguły pracują w swoich firmach ich właściciele i członkowie ich rodzin, w firmach rodzinnych pracuje 24% zatrudnionych w całym sektorze przedsiębiorstw. Ponad 21% wszystkich wydatków na inwestycje, to nakłady firm rodzinnych" - czytamy w komunikacie. 

Konfederacja Lewiatan, badając w 2014 r. przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (12. edycja badań MMŚP; badane firmy, w których pracują co najmniej 2 osoby) zadała pytanie właścicielom i osobom zarządzającym firmami, czy ich przedsiębiorstwa są firmami rodzinnymi. Nie wprowadzono definicji firmy rodzinnej pozostawiając decyzję respondentom.

"W efekcie otrzymaliśmy informację, że prawie 1/3 MMŚP to firmy rodzinne (32,3%.). Wśród firm rodzinnych prawie 40% to mikroprzedsiębiorstwa, 46% to firmy małe i ponad 14% to firmy średnie" - podała organizacja. 

"Wśród mikroprzedsiębiorstw, w których pracują co najmniej 2 osoby prawie 1/3 to firmy rodzinne. Więcej, bo prawie 37%. jest ich w gronie firm małych, a wśród firm średnich jest ich ponad 27%. Są zatem dość silnie reprezentowane we wszystkich grupach, niezależnie od wielkości, w tym także w sektorze firm dużych, gdzie należy oceniać, że jest ich ok. 12-13%. A to wskazuje, że stereotyp myślenia o firmie rodzinnej jako mikroprzedsiębiorstwie, w którym pracują głównie członkowie rodziny, dalece nie odpowiada rzeczywistości" - powiedziała główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, cytowana w komunikacie. 

Z badania MMŚP wynika również, że największa część firm rodzinnych funkcjonuje na rynku już ponad 20 lat - ponad 37% (działających ponad 20 lat firm nierodzinnych jest 25,5%). To oznacza, że część z nich powstała jeszcze przed 1989 r. i skutecznie dostosowała się do gospodarki rynkowej, podaje również Lewiatan. 

Według danych GUS, w polskiej gospodarce działa ok. 1,8 mln przedsiębiorstw. "Nie mamy natomiast informacji z GUS o firmach rodzinnych - ile ich jest, jaka jest ich przeżywalność, jak sobie radzą. Wydaje się, że to efekt braku jednoznacznej definicji firmy rodzinnej" - zwraca uwagę Konfederacja. 

Najwięcej firm rodzinnych działa w sektorze handlu hurtowego i detalicznego - 22,6%. Wiele firm rodzinnych (więcej niż nierodzinnych) działa także w przemyśle (18,6%). Więcej jest ich także wśród restauratorów i hotelarzy, ale mniej w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. 

"Dane te wskazują, że trzeba obalić kolejny stereotyp - firmy rodzinne działają nie tylko w usługach, ale także w przemyśle" - podsumowuje Lewiatan.