Działalność rolnicza to dziś zbyt mało, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom wsi wysoki poziom życia i zatrudnienie.
Dzielenie ziemi ojca na synów przestaje być rozwiązaniem, które zapewnia byt na polskiej wsi. Poza tym młodzi ludzie mieszkający na polskiej wsi często mają nowe, ciekawe pomysły na wykorzystanie biznesowego potencjału miejsca, w którym żyją, albo prowadzenie firmy, która nie ma z nim zupełnie nic wspólnego. Wsparcie na zakładanie przedsiębiorstw, które bazują na działalności pozarolniczej, przewidziane jest w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich. Łącznie zarezerwowano na ten cel 413,9 mln euro, czyli ok. 1,7 mld zł. Dotacje sięgające 100 tys. zł przyznawane będą w formie Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach – z czego pierwsza wyniesie 80 proc. Premia może być przyznana osobom, które korzystają z poddziałania Płatności tego samego programu dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. W pozostałych przypadkach, aby ją otrzymać wnioskodawca będzie musiał spełnić następujące warunki:
● ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,