Polscy przedsiębiorcy mogą starać się już o wsparcie finansowe na lata 2014-20 w ramach unijnych programów. Chodzi o bezpośrednie dofinansowanie z pieniędzy komisyjnych, jak i pieniędzy strukturalnych. Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik wyjaśnia, że chodzi o pieniądze między innymi z programu Horyzont 2020, czyli pakietu na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie.

Ilona Antoniszyn-Klik zaznacza, że bardzo dużo pracy wkłada się obecnie w uruchomienie programu operacyjny Innowacyjny Rozwój oraz program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, gdzie są dofinansowania dla przedsiębiorców na energetykę. Ma nadzieję, że do 1 kwartału 2015 projekty te będą mogły dostać wsparcie.

Ponadto Komisja Europejska przeznaczyła ponad 4 i pół miliarda euro m.in. na gwarancje, pożyczki oraz finansowanie udziałowe dla instytucji finansowych oferujących produkty dla przedsiębiorców. W Polsce wsparcia udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds Instrumentów

Finansowych Programów Unii Europejskiej, powołany przy Związku Banków Polskich.