Dotacja czy mikropożyczka? Oto dwie formy dofinansowania z środków unijnych, których mogą skorzystać osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą. Jak uzyskać te pieniądze?

Dotacja, to dopłata bezzwrotna i bezpośrednia, natomiast pożyczki to środki zwrotne, które są oferowane na bardziej preferencyjnych warunkach, niż kredyty w bankach komercyjnych.

Jak czytamy na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl tego rodzaju wsparcie funkcjonuje w ramach Programu Kapitał Ludzki - w Działaniu 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Działaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Pierwsze działanie skierowane jest w zasadzie do szerokiego grona chętnych. Drugie – do osób zwolnionych z pracy z winy zakładu lub przewidzianych do zwolnienia, zwłaszcza w ramach zwolnień grupowych.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację lub pożyczkę?

Po pierwsze, należy zgłosić się i wziąć udział w szkoleniu z przedsiębiorczości, podstaw księgowości, prawa pracy, marketingu, postaw przedsiębiorczych, pisania biznesplanu itp. O udział w szkoleniu mogą starać się osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem na szkolenie nie prowadziły własnej działalności gospodarczej. Rekrutacja na szkolenia zazwyczaj składa się z dwóch etapów:

- przesłania formularza zgłoszeniowego, w którym podajemy dane o sobie swoim doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i wiedzy z obszaru naszego przyszłego biznesu, o planowanej działalności i o rynku, na którym przyjdzie nam działać.
- rozmowy rekrutacyjnej.

Musimy też znaleźć odpowiedni projekt dla siebie ponieważ każde szkolenie i zarazem dofinansowanie przeznaczone jest dla określonych grup osób (np. osoby bezrobotne, mamy, osoby powyżej 45 i poniżej 25 roku życia, osoby z mniejszych miejscowości, osoby niepełnosprawne).

Ważne! W przypadku działania 8.1.2 o udział w szkoleniu mogą strać się jedynie te osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy straciły pracę z przyczyn zakładu pracy, są przewidziane do zwolnienia (znajdują się w okresie wypowiedzenia z winy zakładu) lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy (objęte zwolnieniami grupowymi).

Dotacja czy pożyczka?

Po ukończeniu szkolenia należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji lub pożyczki oraz dobry biznesplan.

Wysokość dotacji to maksymalnie 40 tys. zł, a pożyczki - 50 tys. zł. Bardzo często, oprócz ww. kwot, można także przez 6-12 miesięcy otrzymywać co miesiąc dodatkową dotację w wysokości ok. 1200 zł miesięcznie – czytamy na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl .
Przed otrzymaniem dofinansowania należy podpisać weksel in blanco i przedstawić jakąś inną formę zabezpieczenia (np. poręczenie, zastaw, hipoteka). Wszystko to ma chronić pieniądze przekazane na rozwój naszej firmy przed niewłaściwym wykorzystaniem.

Forma dofinansowania zależy od założeń projektu realizowanego przez organizatora. W zasadzie w projektach unijnych wykorzystywane są głównie pożyczki. Dlaczego pożyczka jest preferencyjna? Przede wszystkim jest niżej oprocentowana niż te na rynku, nie musimy przedstawiać tylu dokumentów jak w banku oraz mogą ją otrzymać osoby które nie miałyby na nią szans w komercyjnych instytucjach: bezrobotni, studenci i absolwenci, czy też osoby bez wysokiego wkładu własnego i z mniejszą zdolnością kredytową.

Informacje na temat projektów można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy lub Urzędzie Marszałkowskim. Można też skontaktować się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl