Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami. Na skrzynki pocztowe przedsiębiorców rozsyłają oni informację o konieczności uiszczenia opłaty za rejestrację w tzw. Centralnym Rejestrze Płatników.

W komunikacie resort przekazuje, że nie utworzyło żadnego takiego Rejestru i dodaje, że istnieje jedynie Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Za rejestrację w nim ministerstwo nie pobiera żadnej opłaty.

Resort zamierza powiadomić organy ścigania o próbach oszustwa.