Rzecznik wyjaśnia że nowe prawo pozwoli pracownikom jego urzędu na sięgnięcie do rejestrów, które już istnieją. Uwolni tym samym urzędników od uciążliwych sprawozdań. Intencją ustawodawców jest zmniejszenie tych obciążeń o jedną trzecią.

Artur Satora odniósł się również do obaw dotyczących gromadzenia zbyt wielu informacji o obywatelach oraz ograniczeń w dostępie do informacji publicznej. Nie będą gromadzone żadne dodatkowe informacje o obywatelach. Rzecznik GUS zaznaczył, że nowelizacja ustawy nie oznacza końca prac legislacyjnych dotyczących statystyki. Te rozpoczną się po zakończeniu procesów legislacyjnych w Europie.