Nowelizacja ustawy o statystyce zmniejszy obciążenia informacyjne dla firm. Rzecznik prasowy Prezesa GUS Artur Satora powiedział IAR, że nowe prawo zapewni również większą przejrzystość działań Urzędu.

Rzecznik wyjaśnia że nowe prawo pozwoli pracownikom jego urzędu na sięgnięcie do rejestrów, które już istnieją. Uwolni tym samym urzędników od uciążliwych sprawozdań. Intencją ustawodawców jest zmniejszenie tych obciążeń o jedną trzecią.

Artur Satora odniósł się również do obaw dotyczących gromadzenia zbyt wielu informacji o obywatelach oraz ograniczeń w dostępie do informacji publicznej. Nie będą gromadzone żadne dodatkowe informacje o obywatelach. Rzecznik GUS zaznaczył, że nowelizacja ustawy nie oznacza końca prac legislacyjnych dotyczących statystyki. Te rozpoczną się po zakończeniu procesów legislacyjnych w Europie.