Autorzy raportu tłumaczą, że w poprzednim miesiącu kłopoty miały głównie przedsiębiorstwa produkcyjne, budowlane, a także usługowe. W maju wciąż większa niż przed rokiem była liczba upadłości na Wybrzeżu, dużo zanotowano w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie.
Natomiast na Dolnym Śląsku mnniej było bankructw niż przed rokiem, ale różnica nie była tak wyraźna jak we wcześniejszych miesiącach.