Polski przedsiębiorca, który jest zarejestrowany dla celów VAT, świadczy na rzecz niemieckiego kontrahenta usługę doradczą związaną z rozbudową fabryki położonej w Polsce. Czy powinien wystawić fakturę z polskim VAT?
Jeżeli dana usługa niematerialna pozostaje w ścisłym związku z jednoznacznie określoną nieruchomością, to powinna zostać opodatkowana w kraju położenia tej nieruchomości (czyli w Polsce). Katalog usług, które mogą pozostawać w związku z nieruchomością, jest nieograniczony – nie ma więc przeszkód by za taką usługę uznać doradztwo dotyczące konkretnej fabryki położonej w Polsce.
Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2011 r., nr IPPP3/443-1205/11-2/KC).
Tak więc, jeśli świadczona usługa dotyczy konkretnej fabryki (nieruchomości) zlokalizowanej w kraju, to zasadne jest uznanie tej usługi za związaną z nieruchomością i naliczenia polskiego VAT na takiej usłudze. Jeśli natomiast dotyczy np. potencjalnej inwestycji w Polsce, wówczas miejscem opodatkowania będzie kraj siedziby nabywcy (czyli Niemcy).
Podstawa prawna
Art. 5, 7, 8, 28e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Dorota Pokrop, menedżer w dziale doradztwa podatkowego w Ernst & Young
Marcin Zawadzki, konsultant w dziale doradztwa podatkowego w Ernst & Young