Pracodawca musi uzyskać dla obcokrajowca zezwolenie od wojewody albo zarejestrować go w powiatowym urzędzie pracy.
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw należących do EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Szwajcarii nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce. Tym samym mają oni nieograniczony dostęp do naszego rynku pracy. Obywatele państw spoza UE, żeby pracować w Polsce, muszą mieć specjalne zezwolnie. Jednak Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Mołdawianie i Gruzini mogą pracować bez zezwolenia.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca spoza UE
W pełnej wersji artykułu:
- Jak uzyskać zezwolenie od wojewody
- Jak zatrudnić Ukraińca
- Jakie kary grożą za nielegalne zatrudnianie