W tym roku o 20 proc. więcej osób zza wschodniej granicy będzie pracowało w Polsce niż rok wcześniej. Wzrost utrzymuje się mimo wysokiej stopy bezrobocia w naszym kraju.
Ze wstępnych danych resortu pracy wynika, że w okresie styczeń – maj 2012 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 139 972 oświadczeń firm i osób fizycznych o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (w tym 131 443 dotyczy obywateli Ukrainy). Gdyby ta dynamika utrzymała się do końca roku, to pracę u nas znalazłoby 336 tys. obcokrajowców. Tymczasem w całym 2011 r. przedsiębiorcy zadeklarowali w pośredniakach chęć zatrudnienia 259 777 pracowników zza wschodniej granicy. Trzeba jednak pamiętać, iż skala zainteresowania cudzoziemcami jest bardzo duża w miesiącach wiosennych, kiedy to rolnicy biorą oświadczenia z urzędów, żeby zapewnić sobie pracowników do rolnictwa. Potem – jesienią oświadczeń jest już mniej. Zdaniem Andrzeja Korkusa z East West Link można jednak szacować, iż w bieżącym roku zapotrzebowanie na tego typu osoby będzie większe niż w poprzednim.
– Liczba obcokrajowców zatrudnionych na podstawie oświadczeń wzrośnie w tym roku o około 10 – 20 proc. – zapewnia.