O interesy przedsiębiorców zadba utworzony w Kalifornii wydział handlu naszej ambasady. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma do podziału 4,8 mln zł, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 5 mln zł.
Agencja w ramach pilotażowego programu Polski Most Krzemowy zamierza wspierać firmy, które chcą pozyskać partnerów w Kalifornii. PARP będzie pomagało Silicon Valley Acceleration Center, otwartemu w ubiegłym roku przez podległy ambasadzie RP wydział promocji handlu i inwestycji w San Francisco. Instytucja przygotuje spotkania z potencjalnymi partnerami lub inwestorami oraz cykle szkoleń. Podobne biura mogą wkrótce powstać także w kilku szybko rozwijających się krajach Azji.
Z kolei od NCBiR w ramach programu Go Global można otrzymać dotację na ekspansję w dowolnym kierunku. Najłatwiej skorzystać z niego przedsiębiorcom, którzy chcą prowadzić biznes w Dolinie Krzemowej. W efekcie dwie rządowe instytucje konkurują ze sobą o tę samą grupę klientów. Tym bardziej że poza źródłem pochodzenia pieniędzy ich propozycje niewiele się różnią.
PARP, która podlega resortowi gospodarki, dzieli środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i oferuje wsparcie w wysokości 8 tys. zł na przygotowanie ekspansji w kraju, w tym niezbędne szkolenia, i 55 tys. zł na pokrycie kosztów usług doradczych i uczestnictwa w konferencjach w USA. NCBiR, podległe Ministerstwu Nauki, dysponuje zaś pieniędzmi ze środków krajowych. Przyznaje firmom maksymalnie 200 tys. zł na przygotowanie wejścia na zagraniczne rynki.
PARP zamknęła nabór do pierwszego konkursu we wtorek, ale w tym roku chciałaby zorganizować jeszcze jeden. Zapowiada też kolejne wraz z uruchomieniem środków z obecnej perspektywy finansowej. Teraz zgłosiło się 61 firm. Dofinansowanie może dostać 30. Obowiązkowo będą one musiały przejść szkolenia dotyczące prawa i podatków w Kalifornii, sposobów autoprezentacji, ochrony własności intelektualnej, przygotowywania biznesplanów. Agencja właśnie wybiera firmę, która zadba o przygotowanie merytoryczne firm w Polsce. NCBiR ma już za sobą dwa konkursy, w których wyłoniło 16 firm chcących się zmierzyć z Doliną Krzemową. Obecnie trwa trzeci konkurs. Wnioski będą przyjmowane do 24 lutego i 31 marca.
– Wyjazd do USA był momentem zwrotnym w realizacji projektu produkcji proppantów ceramicznych przez Valtic Ceramics. Tutaj zostały zawarte pierwsze kontakty, które rozwijają się do tej pory – mówi prezes spółki Piotr Woźniak. Proppanty są wykorzystywane przy wydobyciu gazu i ropy naftowej ze złóż łupkowych. W USA firma skorzystała z wiedzy największych specjalistów w tym zakresie. Pod ich wpływem ulepszyła strategię rozwoju.
– Bez wsparcia NCBiR nie moglibyśmy w tak krótkim czasie sfinansować rozpoznania rynku USA – mówi Julia Senczyszyn, specjalista ds. marketingu w i3D, firmie specjalizującej się w wykorzystywaniu technologii 3D. W USA nawiązała ona współpracę z jednostkami proponującymi podobne rozwiązania.
Oprócz organizacji współpracujących z PARP i NCBiR firmom z sektora wysokich technologii w ekspansji na rynek amerykański pomaga też Akcelerator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego współpracujący z Uniwersytetem Teksańskim. Z kolei Polish-Irish Business Development wspiera przedsiębiorców wszelkich specjalizacji w wejściu do Irlandii. Dla odmiany stworzony przez resort środowiska akcelelator GreenEvo promuje na świecie firmy wyspecjalizowane w zielonych technologiach, zaś Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pomaga w wejściu do Afryki i Azji.