Średnio co ósmy Polak w wieku produkcyjnym prowadzi własną działalność gospodarczą. Najmniej do własnego biznesu garną się mieszkańcy wschodnich części kraju – Warmii, Mazur, Lubelszczyzny i Podkarpacia.
Nie ulega wątpliwości, że z największym boomem przedsiębiorczości, ze zrozumiałych względów, mieliśmy do czynienia w latach 90. Ale w ostatniej dekadzie również przybywało firm, choć już w znacznie wolniejszym tempie. O ile w 2002 r. średnio na każdych 100 Polaków aktywnych zawodowo (zarówno pracujących, jak i nie) własną działalność prowadziło 11, to obecnie jest ich 12. Tak przynajmniej wynika z bazy REGON, w której rejestrują się osoby fizyczne prowadzące biznes.
Statystycznie najbardziej przedsiębiorczy okazują się mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego. Tam w roku ubiegłym na sto osób niemal co szósta pracowała na własny rachunek. I nie było to przypadkowe. Mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego przodują w biznesie od co najmniej dziesięciu lat – w 2002 r. również zajmowali w tym rankingu pierwsze miejsce. – To efekt likwidacji wielu dużych przedsiębiorstw w tym regionie. Szybko zwiększała się liczba małych firm usługowych, handlowych i turystycznych – wyjaśnia Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie. Jej zdaniem mieszkańcy zachodniopomorskiego błyskawicznie dostrzegli szanse związane z jego położeniem geograficznym. Bliskość granicy z Niemcami sprawiła, że niczym grzyby po deszczu zaczęły tam powstawać prywatne firmy zajmujące się handlem i usługami. Z kolei bezpośredni dostęp do morza zagwarantował rozwój branży turystycznej.