Nawet najmniejszej firmie mogą zdarzyć się wolne środki. Warto je wykorzystać do zwiększenia rentowności biznesu
Reklama
Jarosław Ożóg biuro produktów transakcyjnych Banku BPH / Media / materialy prasowe
Choć to najmniejsze firmy są najbardziej narażone na problemy z nieterminowym płaceniem ze strony kontrahentów, to również i one mają wolne środki. Jak wynika ze statystyk NBP przedsiębiorcy indywidualni – chodzi o firmy zatrudniające mniej niż 10 osób – w końcu lipca miały zgromadzone na rachunkach w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych niemal 24 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania: w większych firmach wartość depozytów zwiększyła się o niecałe 6 proc.

Reklama
Tyle że – jak przynajmniej wskazują statystyki – nie dbają szczególnie o to, by ich pieniądze na kontach pracowały. Niecałe 3,4 mld zł to lokaty terminowe, które pozwalają zarabiać na odsetkach. Zdecydowana większość to depozyty bieżące, gdzie oprocentowanie jest bliskie zeru, jeśli nie wręcz zerowe (analizy wyglądałyby nieco lepiej, gdyby osobno podawano statystyki dotyczące kont oszczędnościowych).
Do myślenia o depozytach terminowych mogą zniechęcać stawki oferowane przez banki. Znów powołajmy się na dane NBP z końca lipca: średnie oprocentowanie lokat dla przedsiębiorstw (bez rozróżnienia na małe i duże) wynosiło wówczas 2,3 proc. i było dokładnie o połowę mniejsze niż rok wcześniej. W przypadku lokat składanych na okres nieprzekraczający miesiąca przeciętne stawki były nawet na poziomie 2,2 proc. W przypadku dłuższych terminów zbliżało się nawet do 3 proc., tyle że przedsiębiorcy zwykle nie mogą sobie pozwolić na zamrażanie gotówki w banku na dłuższy czas.
Jak zmusić pieniądze do pracy również na rachunku bankowym? Klient nie powinien mieć problemu z wyborem sposobu lokowania nadwyżek. Banki oferują zróżnicowane depozyty, dopasowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Widać to już na przykładzie dostępnych terminów. Firmy, które są w stanie dość dokładnie zaplanować swoje przepływy, mogą decydować na zakładanie lokat trwających tydzień, dwa, a nawet ściśle określoną liczbę dni. Standardem są depozyty miesięczne i wielokrotność liczby miesięcy.
Rozwiązaniem, które pozwala na uniknięcie pracy związanej z planowaniem płatności, jest lokata typu overnight, gdzie pieniądze ulokowane jednego dnia po południu można wykorzystać (razem z odsetkami) już kolejnego dnia. Niektóre banki pozwalają na automatyczne lokowanie wolnej gotówki na takiej lokacie.
W niektórych bankach opisanej powyżej swobody nie ma. Depozyty terminowe można zakładać np. tylko na pół roku albo na rok. Tam jednak klienci też dostają coś w zamian. Może to być oferta kont oszczędnościowych. Oprocentowanie trafiających na taki rachunek pieniędzy jest podobne do stawek, jakie można uzyskać na lokatach terminowych, a równocześnie pieniądze cały czas pozostają do dyspozycji klienta banku (lokatę terminową również można w każdej chwili wypłacić, czyli zerwać, tyle że wiąże się to z utratą narosłego oprocentowania). Taka wygoda ma jedno ograniczenie: tylko niewielka liczba wypłat (jedna, dwie) w miesiącu jest darmowa – kolejne wiążą się już z pobraniem najczęściej kilkuzłotowych prowizji przez bank.
Przy wyborze banku należy zwrócić uwagę na to, jaka jest jego polityka cenowa. Tu zaś jest bardzo duże zróżnicowanie. Wiele zależy od bieżącej sytuacji płynnościowej samych banków – te, którym zależy na przyciągnięciu pieniędzy klientów (bo np. odczuwają duży popyt na kredyty), są skłonne za depozyty zapłacić nieco więcej niż konkurencja. Co do zasady małe, dopiero zdobywające pozycję rynkową banki oferują oprocentowanie wyższe niż rynkowi liderzy. Ci, którzy starają się o pozyskanie klientów, są zwykle w stanie zaoferować wyższe odsetki przy mniejszych kwotach, a promocyjne oprocentowanie nie dotyczy większych sum. Z kolei banki o największych udziałach rynkowych preferują zwykle większe depozyty, dlatego za nie są gotowe zapłacić nieco więcej niż za mniejsze kwoty. W wielu bankach możliwe jest negocjowanie stawek oprocentowania depozytów – to jednak dotyczy większych kwot. Ich minimalny poziom pozostaje do uznania dla każdego banku z osobna. W grę wchodzi jednak nie mniej niż kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Zróżnicowanie oferty dotyczy nie tylko terminu, na jaki ma być otwarta lokata, czy oprocentowania, ale też np. minimalnej kwoty, jaka może trafić na lokatę (ograniczenie w postaci np. tysiąca złotych dotyczy jednak tylko depozytów terminowych, na rachunku oszczędnościowym może znajdować się nawet minimalna kwota).
Dla przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem zagranicznym – sprzedają swoje towary lub usługi odbiorcom w innych krajach, a także kupują u zagranicznych dostawców albo po prostu spłacają kredyty denominowane w walutach obcych, korzystnym rozwiązaniem mogą być depozyty walutowe. Najbardziej powszechne są oferty depozytów w euro bądź dolarach, ale można znaleźć także propozycje dotyczące rzadziej spotykanych walut.
Zwykłe depozyty to najprostsze i najłatwiejsze do wykorzystania produkty finansowe służące do lokowania nadwyżek gotówki. Bardziej zaawansowanym klientom banki są w stanie zaproponować więcej. Począwszy od pośrednictwa w kupnie bezpiecznych papierów skarbowych, jak obligacje i bony skarbowe, przez obligacje samorządów bądź innych przedsiębiorstw aż po ofertę inwestowania na rynkach zagranicznych bądź lokaty strukturyzowane. Tu jednak znów w grę powinny wchodzić większe kwoty, zwykle także nieco dłuższy horyzont inwestycyjny, a często także zgoda na ponoszenie ryzyka większego niż przy założeniu zwykłej lokaty bankowej.
OPINIA
Banki oferują możliwość zdalnego negocjowania oprocentowania depozytów, np. przez specjalne aplikacje w ramach systemu bankowości internetowej. W Banku BPH jest to DealingNet w bankowości internetowej BusinessNet.
Klienci mogą również korzystać z usługi automatycznego inwestowania – środki z rachunku bieżącego w części lub całości, w zależności od zdefiniowanego progu, pod koniec dnia roboczego są przelewane na oprocentowany rachunek lokaty, a następnego dnia rano wracają na rachunek bieżący.
Jeśli klient ma nadwyżki finansowe i nie chce ich blokować na lokatach, może także otworzyć odpowiednik rachunku oszczędnościowego dla konsumentów (zgodnie z prawem bankowym banki nie mogą oferować firmom rachunków oszczędnościowych). Posiadając rachunek depozytowy o podwyższonym oprocentowaniu, można korzystać z większości usług typu przelewy, wpłaty lub wypłaty gotówkowe, ale w ramach rachunku tego typu kredyty czy karty bankomatowe nie są dostępne. Zaletą jest jednak to, że – inaczej niż w przypadku tradycyjnych lokat terminowych – środki, bez utraty naliczonych odsetek, są w każdej chwili do dyspozycji klienta.PARTNER CYKLU