Nawet 50 tys. zł na założenie firmy może dostać osoba, która straciła etat. Największe szanse na pieniądze mają ludzie młodzi i po 55. roku życia. Podpowiadamy, jak i gdzie starać się o dofinansowanie
Fakt, że różne instytucje oferują zwrotną lub bezzwrotną pomoc bezrobotnym, nie jest żadną tajemnicą. Niestety, często brakuje rzeczowych i rzetelnych informacji na temat tego, na jakich zasadach odbywa się ta pomoc, gdzie można jej szukać i jakie warunki trzeba przy tym spełnić. Same urzędy pracy ogłaszają konkursy w różnych terminach i na różnych warunkach, w dodatku nie zawsze towarzyszy temu kampania informacyjna.
Dlatego często kluczem do sukcesu w staraniu się o pieniądze na własną firmę jest...znalezienie odpowiedniego konkursu. Pomocna w tym może się okazać mapa projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to internetowa baza zawierająca informacje o wszystkich realizowanych obecnie projektach dofinansowywanych z EFS. Działa na zasadzie wyszukiwarki, w której po określeniu kryteriów można w prosty sposób dotrzeć do projektów, które nas interesują (patrz ramka).