Stopniowe przenoszenie obsługi bankowej do Internetu widoczne jest zwłaszcza w sektorze klientów indywidualnych. Jednak coraz częściej zmiany te dotyczą także oferty dla klientów instytucjonalnych. Przedsiębiorcy mogą korzystać już z wielu przywilejów oferty internetowej, obecnie także z błyskawicznych kredytów on-line.

Co męczy nas w przypadku banków? Zdecydowanie przewlekle procedury i skomplikowana papierologia, która towarzyszy każdemu z bankowych produktów. Procedury te są jednak jeszcze bardziej złożone w przypadku firm, szczególnie mikroprzedsiębiorstw, które z powodu swojej wielkości i często niedługiej historii traktowane są, jako klienci tzw. podwyższonego ryzyka. Czy na pewno?

Porównaj kredyty firmowe i wybierz najlepszy dla siebie

Kredyt w sieci

Okazuje się, że nie. Udowadnia to oferta szybkich kredytów on-line dla mikroprzedsiębiorców, które są obecnie oferowane przez cztery banki. Poprzez swoje systemy bankowości elektronicznej, pozbawione niepotrzebnej biurokracji, błyskawiczne kredyty oferują marki BRE Banku – mBank i MultiBank oraz ING Bank Śląski i Idea Bank.

Co ważne, proces udzielenia zobowiązania został maksymalnie uproszczony. Wyłącznie w Idea Banku, po przyznaniu kredytu w systemie on-line, kredytobiorca musi pojawić się w placówce banku w celu sygnowania przynależnej umowy. Nie ma takiej konieczność w przypadku pozostałych trzech banków.

W mBanku i MultiBanku, po zaakceptowaniu wypełnionego on-line wniosku, przedsiębiorca sygnuje umowę poprzez wpisanie SMS-kodu. Na podobnej zasadzie procedura finalizowania kredytu odbywa się w ING Banku Śląskim - tu również całość formalności dokonywana jest w systemie bańkowości elektronicznej.

Warto wspomnieć także, że w każdym z banków kredyt przyznawany on-line nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpieczeń, przynajmniej do wartości granicznej, tj. 50 tys. zł w przypadku MultiBanku, mBanku i Idea Banku. Dla klientów ING Banku Śląskiego maksymalna wartość zobowiązań tego typu ustalana jest indywidualnie dla każdego z przedsiębiorców. Kredytobiorcy instytucjonalni mogą skorzystać przy tym z możliwości kredytowania w ramach pożyczki, kredytu w rachunku lub kredytu odzwierciedlonego wysokością limitu przyznanego w ramach firmowej karty kredytowej.

Błyskawiczne kredytowanie

Co jest zapewne istotne z punktu widzenia każdego z przedsiębiorców, kredyty on-line, z powodu zredukowanej do minimum papierologii, dostępne są właściwie natychmiast. Wszystkie cztery banki deklamują bowiem, że udostępnienie środków nastąpi najpóźniej w następującym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dniu roboczym.

Termin ten przedłuży się oczywiście, jeśli finansowanie udostępniane jest w formie limitu kredytowego nowej karty. Jeszcze szybciej jednak przedsiębiorcy dowiedzą się o decyzji w sprawie złożonego wniosku. Najszybciej informację tę udostępnia Idea Bank, który jest w stanie rozpatrzeć wniosek w zaledwie 3 minuty. W mBanku i MultiBanku czas ten wynosi maksymalnie 15 minut, a dla ING Banku Śląskiego określony został jako minimum 30 minut, maksymalnie jednak decyzja przekazana zostanie w następnym dniu roboczym.

Zobacz ofertę kredytowa dla firm

Błyskawiczne, właściwie natychmiastowe, rozpatrywanie wniosków kredytowych w mBanku, MultiBanku i ING Banku Śląskim podyktowane jest głównie tym, że banki te

umożliwiają uzyskanie kredytowania on-line. Jest ono jednak zarezerwowane dla klientów banku, którym wcześniej przedstawił on stosowną propozycję finansowania.

Na nieco bardziej ryzykowne posunięcie zdecydował się Idea Bank, który udziela „sieciowych” kredytów także przedsiębiorcom, którzy nie byli dotychczas jego klientami. Jak wspomniano, taktyka ta jest dość ryzykowna, jednak może się Idea Bankowi bardzo opłacić.