Podwyżki opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2013 r. nie ominęły żadnej firmy. Tyle, że są szczególnie bolesne dla sektora MSP, do którego zaliczanych jest ponad 96 proc. firm działających w Polsce. 

ZUS: pracownik „droższy” o 550 zł 

Już od pierwszego stycznia tego roku każdy pracodawca tak dużej, jak i małej firmy w rubryce wzrost kosztów musiał doliczyć w skali miesiąca 46 zł, a w skali roku 550 zł po stronie ubezpieczenia zdrowotnego i pracowniczego. 

Rośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne

Według danych GUS, opublikowanych 18 stycznia, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r. (z wypłatami z zysku), od którego zależy kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego, wynosi 3877,50 złotych.

A to oznacza, że podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (stanowiąca 75 proc. powyższego wynagrodzenia) wzrasta z ubiegłorocznego poziomu 2828,31 do kwoty 2908,13 złotych. 

W efekcie miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców, stanowiąca 9 proc. podstawy wymiaru, będzie wynosiła w 2013 r. 261,73 zł. Tym samym będzie o ponad 7 zł wyższa niż w ubiegłym roku.

Składki na ubezpieczenie społeczne w górę

Oprócz składki zdrowotnej wzrosły także składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku składki na ubezpieczenia społeczne wzrost wynikał z wyższego prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

W ustawie budżetowej na 2013 r., przyjętej w styczniu przez Sejm, zapisano, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3 713 złotych. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 60 proc. tego wynagrodzenia, a zatem - zakładając, że nie nastąpią w tym punkcie zmiany - wynosiłaby w 2013 r. 2 227,80 zł. Tym samym byłaby wyższa od obowiązującej w 2012 r. o 112 zł (wzrost z 2 115,60 zł). 

W efekcie składki na ubezpieczenia społeczne (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz na Fundusz Pracy wzrosły w 2013 r. w przypadku jednoosobowej działalności o 38,54 zł miesięcznie (z obecnych 726,71 zł do 765,25 zł).

Jak podsumowuje firma doradcza Tax Care, łącznie podwyżka składek na ZUS (ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) oraz NFZ (składka zdrowotna) spowoduje, że miesięczne obciążenia przedsiębiorców z tego tytułu, wraz z dobrowolną składką chorobową, wzrosną o 45,72 zł (ok. 4,6 proc.) i przekroczą granicę tysiąca złotych. Natomiast w skali roku przedsiębiorca zapłaci łącznie prawie 549 zł więcej niż dotychczas.

Minimalne miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców (ZUS zwykły) oraz składka zdrowotna (Źr. Tax Care)

* Dla firm, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób
** W przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru w 2013 r wynosi 2908,13 zł

Ta "nieszczęsna" składka wypadkowa

Ta kwestia od lat budzi sprzeciw małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi o składkę wypadkową, która dla osób pracujących w firmach, zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników, uzależniona jest od tzw. wypadkowości w… górnictwie - zwracają uwagę autorzy opracowania na stronie zus.pox.pl.

Otóż Minister Pracy i Polityki Społecznej publikuje stawki składki wypadkowej dla różnych grup zawodowych. Stopa procentowa składki wypadkowej ustalana jest bowiem dla każdej grupy zawodowej oddzielnie, w oparciu o ryzyko zagrożeń zawodowych, a więc w oparciu o historyczną "wypadkowość" w danym zawodzie.

To oznacza, że im więcej wypadków w danym zawodzie, tym więcej osób z takiej grupy zawodowej stara się o zasiłki wypadkowe. Aby pokryć koszt tych zasiłków, ZUS powinien więc pobierać wyższą składkę wypadkową od tych właśnie grup zawodowych, które są bardziej narażone na ryzyko wypadku przy pracy - wyjaśniają na zus.pox.pl.