W ostatnich latach ceny energii dla firm rosły zdecydowanie wolniej niż ceny dla gospodarstw domowych. Czy w tym roku ten trend został utrzymany?

W ostatnich kilku latach ceny energii dla gospodarstw domowych rosły zdecydowanie szybciej niż ceny dla firm. Dla przykładu, między IV kwartałem 2009 i IV kwartałem 2010 ceny dla odbiorców ogółem (gospodarstwa domowe i firmy) spadły o 0,51%. Spadek ten można jednak zawdzięczać wyłącznie zmianom taryf firmowych – gospodarstwa domowe zapłaciły w tym okresie rachunki wyższe o 4,51%. W okresie 2010-2011 wzrost cen dla gospodarstw domowych wyniósł 6,49%, podczas gdy zwyżka dla przedsiębiorstw z grupy B była w tym czasie o całe 5% niższa.1

Porównywarka cen prądu dla domu i firmy - sprawdź on-line i zmień dostawcę

Dlaczego ceny energii dla firm rosły wolniej?

Z dwóch powodów. Po pierwsze, prawo rynku - większy odbiorca jest w stanie uzyskać niższe stawki za ten sam towar niż odbiorca mniejszy.

Dla przykładu, firmy zużywające poniżej 50 MWh energii rocznie płacą 14% więcej za 1 MWh energii niż firmy zużywające powyżej 2000 MWh.2 Więksi odbiorcy mają także możliwość indywidualnego negocjowania stawek, czego oczywiście nie można powiedzieć o gospodarstwach domowych.

Duże znaczenie ma również poziom konkurencji na rynku.

Choć rynek energii dla firm został uwolniony w 2004 roku, liczba zmian dostawcy wśród przedsiębiorstw skokowo wzrosła dopiero po uwolnieniu rynku dla gospodarstw domowych w 2007 roku.

W latach 2007-2010 sprzedawcę zmieniło 1365 gospodarstw domowych i 7611 firm – ponad 5,5-krotnie więcej.3 Sytuacja ta sprawiała, że dla firm energetycznych zdecydowanie bardziej opłacalne było zabieganie o klienta komercyjnego niż indywidualnego.

Przełomowy rok 2012

Rok 2012 był przełomowy na polskim rynku energii – nie tylko ze względu na rekordową liczbę odbiorców, którzy zmienili dostawcę energii. Odwróceniu uległa także proporcja liczby firm i gospodarstw domowych, które skorzystały z prawa do zmiany. W przypadku przedsiębiorstw, liczba podmiotów, które zmieniły dostawcę w 2012 roku, zwiększyła się w stosunku do liczby podmiotów, które z tego prawa skorzystały w latach 2004-2011 o 100,8%.

Ten lawinowy wzrost został jednak przyćmiony 333,2% wzrostu w segmencie gospodarstw domowych. Doświadczyliśmy tego wszyscy, oglądając po raz pierwszy reklamy firm energetycznych skierowane właśnie do odbiorców indywidualnych. Ale nie tylko…

W 2013 roku firmy zapłacą więcej

Nowy rok przyniósł także zmianę w kształtowaniu cen. TotalMoney.pl porównał ceny energii dla firm w taryfach C11 i C12a w styczniu 2012 oraz styczniu 2013 (tabela 1., oraz 2.).

Pod uwagę wzięliśmy najtańsze taryfy dostępne w danym mieście, a więc niekoniecznie oferowane przez lokalnego dostawcę. Zważywszy na historyczną tendencję, o której wspomnieliśmy, wyniki porównania przyniosły duże zaskoczenie.

Tabela 1. Porównanie miesięcznych kosztów energii dla taryfy jednostrefowej (C11) dla cen obowiązujących w styczniu 2012 i styczniu 2013. Do obliczeń przyjęto zużycie na poziomie 20000 kWh/rok, moc umowna wynosi 10 kW.
Miasto koszt sprzedaży 2012 2013 % zmiany koszt dystrybucji 2012 2013 % zmiany energia ogółem 2012 2013 % zmiany
Warszawa 594,71 zł662,56 zł 11,41% 375,66 zł 383,16 zł 2,00% 970,37 zł 1045,72 zł 7,77%
Kraków 594,71 zł662,56 zł 11,41% 374,63 zł 358,13 zł -4,40% 969,34 zł 1020,69 zł 5,30%
Łódź 626,72 zł662,56 zł 5,72% 294,60 zł307,78 zł 4,47% 921,32 zł 970,34 zł 5,32%
Wrocław 594,71 zł662,56 zł 11,41% 374,49 zł 358,01 zł -4,40% 969,20 zł 1020,57 zł 5,30%
Poznań 594,71 zł662,56 zł 11,41% 367,25 zł 383,53 zł 4,43% 961,96 zł 1046,09 zł 8,75%
Gdańsk 594,71 zł662,56 zł 11,41% 529,46 zł565,75 zł 6,85% 1124,17 zł 1228,31 zł 9,26%
Szczecin 594,71 zł662,56 zł 11,41% 367,25 zł 383,53 zł 4,43% 961,96 zł 1046,09 zł 8,75%
Bydgoszcz 594,71 zł662,56 zł 11,41% 354,82 zł 371,36 zł 4,66% 949,53 zł 1033,92 zł 8,89%
Lublin 626,72 zł662,56 zł 5,72% 528,83 zł 532,51 zł 0,70% 1155,55 zł1195,07 zł 3,42%
Katowice 594,71 zł662,56 zł 11,41% 302,52 zł 323,13 zł 6,81% 897,23 zł 985,65 zł 9,86%
Kolorami zaznaczono skrajne wartości dla każdej z kolumn: wartości najniższe kolorem zielonym, wartości najwyższe kolorem czerwonym.
Tabela 2. Porównanie miesięcznych kosztów energii dla taryfy dwustrefowej (C12a) dla cen obowiązujących w styczniu 2012 i styczniu 2013. Do obliczeń przyjęto zużycie na poziomie 20000 kWh/rok, 50% zużycia w szczycie, moc umowna wynosi 10kW.
Miasto koszt sprzedaży 2012 2013 % zmiany koszt dystrybucji 2012 2013 % zmiany energia ogółem 2012 2013 % zmiany
Warszawa 660,31 zł 702,23 zł 6,35% 346,86 zł 353,33 zł 1,87% 1007,17 zł 1055,56 zł 4,80%
Kraków 660,31 zł 702,23 zł 6,35% 298,78 zł 309,97 zł 3,75% 959,09 zł 1012,20 zł 5,54%
Łódź 673,43 zł 702,23 zł 4,28% 305,34 zł 315,90 zł 3,46% 978,77 zł 1018,13 zł 4,02%
Wrocław 660,31 zł 702,23 zł 6,35% 290,96 zł 299,48 zł 2,93% 951,27 zł 1001,71 zł 5,30%
Poznań 660,31 zł 702,23 zł 6,35% 295,09 zł 307,07 zł 4,06% 955,40 zł 1009,30 zł 5,64%
Gdańsk 660,31 zł 702,23 zł 6,35% 454,12 zł 473,80 zł 4,33% 1114,43 zł 1176,03 zł 5,53%
Szczecin 660,31 zł 702,23 zł 6,35% 295,09 zł 307,07 zł 4,06% 955,40 zł 1009,30 zł 5,64%
Bydgoszcz 660,31 zł 702,23 zł 6,35% 285,74 zł 297,96 zł 4,28% 946,05 zł 1000,19 zł 5,72%
Lublin 673,43 zł 702,23 zł 4,28% 431,41 zł 442,36 zł 2,54% 1104,84 zł 1144,59 zł 3,60%
Katowice 660,31 zł 702,23 zł 6,35% 302,52 zł 323,13 zł 6,81% 962,83 zł 1025,36 zł 6,49%
Kolorami zaznaczono skrajne wartości dla każdej z kolumn: wartości najniższe kolorem zielonym, wartości najwyższe kolorem czerwonym.

Warto przede wszystkim odnotować znaczący skok cen sprzedaży – dla taryf C11 nawet o 11,41% (w ośmiu z dziesięciu miast ujętych w zestawieniu). Koszt energii ogółem (sprzedaż + dystrybucja) wzrósł od 3,42% do 9,86% dla taryf C11 oraz od 3,60% do 6,49% dla taryf C12a. To wyniki znacznie słabsze od danych dla gospodarstw domowych, gdzie średnia cena energii w analogicznym okresie wzrosła o 0,96% w taryfie jednostrefowej oraz 0,43% w taryfie dwustrefowej.

Tania energia dla Twojej firmy. Skorzystaj z porównywarki cen prądu

Jak poradzić sobie z podwyżkami?

Jest oczywiście wiele działań, które możemy podjąć, aby podwyżki cen nie były dla nas dotkliwe. Jednym z rozwiązań, i prawdopodobnie najmniej bolesnym, jest wspomniana już zmiana dostawcy. Przedsiębiorstwo zużywające 20 000 kWh energii rocznie w taryfie C11 może zaoszczędzić w ten sposób nawet 1600 zł w skali roku. Możliwości zmian jest wiele – żadna z taryf sprzedaży ujętych w tabelach za rok 2012 nie była taryfą lokalną.

1Na podstawie Raportów Krajowych Prezesa URE za lata 2011 i 2012.
2Raport Krajowy Prezesa URE za rok 2012, str. 47
3Raport Krajowy Prezesa URE za rok 2011, str. 44
4Na podstawie: http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/5091/W_minionym_roku_o_433_wzrosla_liczba_odbiorcow_TPA_w_gospodarstwach_domowych.html
5Dane portalu TotalMoney.pl