Najlepsze stawki oprocentowania lokat firmowych oferują niezmiennie dwa banki dedykowane przedsiębiorcom: Idea Bank i FM Bank. Pierwszy z nich jest liderem w depozytach zakładanych na krótkie terminy, a drugi wiedzie prym w lokatach długoterminowych.
Najwyższe stawki lokat dla mikroprzedsiębiorstw (na 5 tys. zł) / Media

W ciągu ostatnich kilku miesięcy oprocentowanie lokat dla mikroprzedsiębiorców wzrosło, choć w mniejszym stopniu, niż w przypadku depozytów dla osób indywidualnych, które w dalszym ciągu są oprocentowanie znacznie lepiej niż lokaty firmowe. Przykładowo, średnie oprocentowanie trzymiesięcznych depozytów dla mikrofirm wynosi obecnie 3,77% brutto w skali roku, natomiast lokat dla klientów detalicznych – 4,79% (według danych Open Finance). Podobnie jest w przypadku depozytów półrocznych (średnia stawka oprocentowania lokat firmowych wynosi 3,86%, a depozytów dla detalu – 4,87%) czy rocznych (odpowiednio 4,02% i 5,29%). W każdym z tych trzech przypadków różnica w oprocentowaniu jest zatem spora – nie mniejsza niż punkt procentowy.

Nowi gracze w pierwszych piątkach, ale liderzy bez zmian

Podwyżka oprocentowania lokat dla mikroprzedsiębiorców sprawiła, że w pierwszych piątkach banków z najlepszymi ofertami dla firm pojawili się nowi gracze – FM Bank (lokaty zakładane na miesiąc i dwa miesiące), FM Bank (depozyty miesięczne, trzymiesięczne, półroczne i roczne), Nordea Bank (lokaty miesięczne, kwartalne i dwuletnie) oraz BZ WBK (depozyty trzymiesięczne). W dalszym ciągu jednak na czołowych miejscach pozostają banki wyspecjalizowane w usługach dla mikroprzedsiębiorców: Idea Bank i FM Bank.

Ten pierwszy zajmuje pierwsze miejsce w rankingu lokat zakładanych na miesiąc – stawka w wysokości 8% brutto w skali roku jest nie do pobicia już od wielu miesięcy. Idea Bank zajmuje także pierwsze miejsce w przypadku lokat dwumiesięcznych (5,10%) oraz ex aequo z FM Bankiem – w przypadku depozytów zakładanych na 3 miesiące (6,30%). FM Bank ma najlepszą ofertę dla mikroprzedsiębiorców także w przypadku lokat długoterminowych: półrocznych, rocznych i dwuletnich (odpowiednio 6,5%, 6,35% i 6,20%).

Obniżka tylko dla lokat dwuletnich

W przypadku lokat miesięcznych najwyższa stawka nie uległa zmianie – jak wspomnieliśmy wyżej, wynosi 8%, podobnie jak przed podwyżką stóp procentowych cztery miesiące temu. Trudno się jednak temu dziwić, ponieważ stawka ta, choć przeznaczona tylko dla nowych klientów banku, jest i tak prawie o połowę wyższa od oferty banku zajmującego drugie miejsce w lokatach miesięcznych (Volkswagen Bank ze stawką 4,25%). O 0,1% (z 5% do wspomnianych wcześniej 5,1%) wzrosło natomiast oprocentowanie najlepszej lokaty dwumiesięcznej.

Wyższa jest także stawka najlepszych lokat rocznych (wzrost z 6,20% na 6,35%). Z największym wzrostem oprocentowania mamy do czynienia w przypadku lokat kwartalnych i półrocznych – odpowiednio z 5,90% na 6,30% i z 6% na 6,50%. Obniżyła się za to najlepsza stawka oprocentowania lokat dwuletnich, która obecnie wynosi 6,20%, a w ostatnim rankingu Tax Care – 6,30%.

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Współpraca: Magdalena Piórkowska