W drugim kwartale br. 24,5 proc. przedsiębiorstw ankietowanych przez NBP nie dostrzegało problemów, które ograniczałyby ich rozwój. Ich liczba była o 1,2 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.
– Ten wzrost może być trochę zaskakujący, bo wyraźnie pogarsza się otoczenie polskiej gospodarki z powodu kryzysu, który obejmuje coraz więcej krajów Unii Europejskiej – ocenia Mateusz Sutowicz, ekonomista banku Millennium. Znajduje jednak wyjaśnienie zmian. – Polskie firmy są coraz bardziej elastyczne. Istnieją nawet takie, które umacniają swoją pozycję w czasie spowolnienia gospodarczego lub kryzysu – uważa Sutowicz.
Potwierdzają to badania NBP. Wynika z nich, że wśród przedsiębiorstw 6,7 proc. odniosło korzyści z kryzysu z lat 2008 – 2009. Na recesji zyskiwały głównie duże firmy z przemysłu przetwórczego, branża górnicza, eksporterzy oraz przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Umacniały pozycję, wchodząc na nowe rynki zbytu wyrobów, częściej decydowały się na innowacje i inwestycje w majątek trwały oraz w pracowników. Rzadziej zmieniały ceny oferowanych produktów i rzadziej redukowały koszty zatrudnienia.

14 proc. firm jako główną barierę rozwoju podaje niski popyt

Z badań NBP wynika również, że największą barierą w działalności firm był niski popyt. Wskazywało na to 14,1 proc. przedsiębiorstw. Wiele z nich twierdziło, że źródłem ich problemów jest niestabilna sytuacja w strefie euro.

11,4 proc. firm jako główny problem podaje kursy walutowe i ich wahania

Na drugim miejscu listy barier ograniczających biznes znalazły się kursy walutowe i ich wahania, na trzecim – wzrost cen surowców i materiałów, a dopiero na czwartej pozycji zatory płatnicze i problemy z płynnością finansową. Jeszcze mniejsze znaczenie ma dla firm duża i rosnąca konkurencja. Była problemem dla 7 proc. ankietowanych przedsiębiorstw. To aż dwa razy mniej niż tych, dla których barierą był popyt. Ale to nie przypadek. Przedsiębiorstwa coraz bardziej oswajają się z konkurencją, która jest naturalnym zjawiskiem w biznesie. Choć uciążliwa, jest także kołem zamachowym rozwoju.
– Działalność po sezonie można zawiesić. Wystarczy wystąpić z wnioskiem do CEIDG, jest to bezpłatne. Po 24 miesiącach trzeba wznowić lub wyrejestrować działalność.

Kredyt dla firm. Bez zaświadczeń z US i ZUS. Sprawdź