Klienci korporacyjni BRE Banku mogą dokonywać rozliczeń i prowadzić rachunki w chińskiej walucie - juanie.
Polska jest jednym z największych partnerów gospodarczych Chin w Europie Środkowej. Według danych Ministerstwa Gospodarki wartość chińskiego eksportu do naszego kraju wynosiła w pierwszej połowie 2011 r. ponad 5 mld dol., czyli o ponad 14 proc. więcej niż w 2010 r. Dlatego kolejne banki w Polsce umożliwiają firmom dokonywanie rozliczeń i prowadzenie rachunków bezpośrednio w juanie. Takie rozwiązanie proponują Deutsche Bank, HSBC oraz BRE Bank.
Ten ostatni oferuje otwarcie rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego służącego do płatności zagranicznych. Klienci otrzymują też dodatkowe instrumenty – gwarancje, akredytywy i inkaso dokumentowe. – Dzięki nowej ofercie nasi klienci realizujący transakcje z firmami z Chin wyeliminują ryzyko kursowe, zmniejszając liczbę przewalutowań. Wykorzystanie juana pozwoli im też na skrócenie rozliczeń i usprawnienie zarządzania płynnością – mówi Dariusz Nalepa, dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej BRE Banku. Według Nalepy dzięki możliwości dokonywania rozliczeń w juanie łatwiejsze stanie się wycenianie towarów, a na dodatek – po eliminacji różnic kursowych – przedsiębiorca może liczyć na niższe ceny. Zwłaszcza że Chiny promują swoje firmy, które płacą zagranicznym kontrahentom w juanach, ulgami podatkowymi.
– Rządowi zależy, aby w obiegu było mniej dolarów, a więcej juanów, dzięki czemu ma większą kontrolę nad kursem waluty – mówi Nalepa.
Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na przewalutowanie juanów na złote, zostanie to dokonane bezpośrednio, bez używania np. dolarów.
Agentem rozliczeniowym BRE Banku dla nowej waluty transakcyjnej CNY został chiński oddział J.P. Morgan Chase Bank w Szanghaju. Kurs nowej waluty dostępny jest w tabeli kursów walut BRE Banku.