statystyki

Sąd rejestrowy wyznaczy biegłego do zbadania sprawozdania finansowego spółki z o.o.

autor: Anna Borysewicz29.08.2017, 09:02; Aktualizacja: 29.08.2017, 11:21
dokumenty

Każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) przysługuje prawo do jej indywidualnej kontroliźródło: ShutterStock

Zrobi to na wniosek wspólnika. Jeśli badający wyda opinię, która wskazuje na zagrożenia dla dalszego funkcjonowania podmiotu, jego organy powinny niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.

Każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) przysługuje prawo do jej indywidualnej kontroli. Może być ono uzupełnione uprawnieniem do zgłoszenia sądowi rejestrowemu (tj. sądowi rejonowemu – sądowi gospodarczemu właściwemu ze względu na siedzibę sp. z o.o.) żądania wyznaczenia podmiotu posiadającego legitymację do badania sprawozdań finansowych w celu oceny rachunkowości oraz działalności spółki. Najczęściej jest to biegły rewident.

Wniosek o powołanie kontrolującego musi pochodzić od udziałowca lub udziałowców reprezentujących minimum 1/10 kapitału zakładowego. Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, a od wniosku uiszcza się opłatę stałą w kwocie 300 zł. Przed wydaniem postanowienia sąd wzywa jednak zarząd spółki do złożenia oświadczenia. Jeżeli będzie ono zawierało wystarczające uzasadnienie zaniechania wyznaczenia takiego podmiotu, nie zostanie on wskazany. Wniosek wspólników nie jest bowiem wiążący.

PRZYKŁAD 1

Sąd może się nie zgodzić

Pani Alicja jest jednym z dwóch udziałowców spółki B sp. z o.o. Reprezentuje 1 kapitału zakładowego. Zgłosiła sądowi rejestrowemu wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki. W odpowiedzi na wezwanie sądu zarząd spółki podniósł, że nie podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta, gdyż rada nadzorcza nie wyraziła zgody na kandydaturę podmiotu zaproponowaną przez zarząd, a jej akceptacja – według umowy spółki – była konieczna do powzięcia takiej uchwały. Sąd rejestrowy uznał wyjaśnienie zarządu za dostateczne i oddalił wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta.

Obowiązek udzielania pomocy

Jeśli biegły rewident zostanie powołany, wszystkie organy spółki (a ponadto likwidator i kurator, bo są jej ustawowymi przedstawicielami) są zobligowane do zapewnienia mu pomocy: udzielania żądanych wyjaśnień, zezwolenia na przeglądanie ksiąg i dokumentów, badanie stanu kasy i dokonanie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów podmiotu.

Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest z mocy art. 594 par. 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) grzywną do 20 tys. zł, którą nakłada sąd rejestrowy. Na podstawie art. 293 cytowanej ustawy członkowie zarządu, rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej (ewentualnie likwidatorzy) mogą być też pociągnięci za to zaniechanie do odpowiedzialności odszkodowawczej. Osoby dotknięte ową sankcją muszą całkowicie wyrównać uszczerbek, który zaistniał w sferze majątkowej sp. z o.o. Konieczne więc będzie naprawienie realnie wyrządzonej szkody (damnum emergens), jak i zrekompensowanie utraconych korzyści (lucrum cessans), czyli tych, których podmiot nie uzyskał z powodu zawinionego działania osoby odpowiedzialnej. Trzeba podkreślić, że podstawą odpowiedzialności statuowanej treścią art. 293 k.s.h. jest w sytuacji określonej w art. 224 k.s.h. wykazanie winy członka wymienionych organów (ewentualnie likwidatora) oraz istnienia normalnego związku przyczynowego między jego zachowaniem (czyli działaniami albo zaniechaniami przy czynnościach biegłych rewidentów) a szkodą.


Pozostało 67% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane