Twórcy reformy mediów publicznych idą śladem ministerstwa finansów i ich Narodowej Loterii Paragonowej. Chcą losować nagrody wśród skrupulatnych płatników składki audiowizualnej - informuje dziennik.pl.

Do Sejmu trafił w zeszłym tygodniu pakiet trzech projektów ustaw o mediach narodowych. Wprowadzają one powszechną opłatę audiowizualną w wysokości 15 złotych, pobieraną od każdego licznika prądu i przekształcają medialne spółki w państwowe instytucje.

W pakiecie ustaw medialnych znalazł się pomysł, który ma być zachętą do terminowego uiszczania składki. Dla tych, którzy na media publiczne zapłacą z góry za cały rok autorzy projektu ustawy proponują nagrodę.

Fundusz może przeprowadzić losowanie 1000 premii po 5000 zł dla osób fizycznych, które do dnia 31 stycznia 2017 r. zapłacą składkę audiowizualną, zwaną dalej „składką”, za cały rok 2017 - czytamy w projekcie przepisów wprowadzających ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej.

Z dokumentu wynika, że losowanie i regulamin zostaną podane do 10 stycznia 2017 roku na antenach TVP i Polskiego Radia. Pięć tysięcy złotych będzie zwolnione z podatku, tak jak w przypadku nagród Narodowej Loterii Paragonowej. A do losowania tej kwoty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o grach hazardowych.

Więcej na dziennik.pl >>>