W głosowaniu kapituły wyłoniono troje finalistów. Spośród kilkudziesięciu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali:

• Magdalena Rigamonti za publikacje w tygodniku „Wprost”: „Klauzula okrucieństwa” i „Sumienie doktora Chazana” o dramacie pacjenta w obliczu decyzji lekarza, zasłaniającego się klauzulą sumienia;
• Paweł Reszka za tekst opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” pt. „Raport z oblężonego miasta” o dramacie Słowiańska, jednego z ukraińskich miast, które stało się areną wojny;
• Rafał Woś za cykl wywiadów publikowanych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, w których desakralizuje liberalne dogmaty ekonomiczne, dominujące w polskiej debacie;

Wśród wyżej wymienionych finalistów jest laureat tegorocznej Nagrody im. Dariusza Fikusa. Ogłoszenie jego nazwiska i wręczenie nagrody odbędzie się podczas gali we wtorek, 21 kwietnia w Warszawie. Do tego momentu nazwisko laureata zna wyłącznie adwokat Jacek Stefański, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły. Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią: plakieta oraz 10 000 zł.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. Otrzymała ją Bianka Mikołajewska, wieloletnia dziennikarka tygodnika „Polityka” (a dziś „Gazety Wyborczej”), która jako pierwsza (od 2004 roku) pisała o nieprawidłowościach w systemie SKOK. Nagrodę Specjalną przyznano za dziennikarstwo śledcze najwyższej próby, odwagę, dociekliwość, rzetelność i nieustępliwość.

Skład kapituły Nagrody im. Dariusza Fikusa:
• Jerzy Baczyński („Polityka”)
• Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)
• Paweł Siennicki („Polska The Times”)
• Marta Fikus (córka Dariusza Fikusa)
• Piotr Gabryel („Do Rzeczy”)
• Marcin Dzierżanowski („Wprost”)
• Marcin Lewicki (Press Club Polska)
• Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”)
• Piotr Pacewicz („Gazeta Wyborcza”)
• Jadwiga Sztabińska („Dziennik Gazeta Prawna”)

Gratulujemy i trzymamy kciuki!