Do urn szliśmy pod koniec października. Dwa miesiące później Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, usuwającą bufory oddzielające rząd od Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i publicznych rozgłośni regionalnych. W efekcie na początku stycznia 2016 r. władze tych 19 spółek zostały skasowane, a nowe mógł powołać bezpośrednio minister skarbu.
I tak od nowych prezesów z ministerialnej nominacji, przez dyrektorów i kierowników, po wydawców i reporterów szybko obsadzono media „zaufanymi ludźmi”, z niezapomnianym prezesem TVP Jackiem Kurskim na czele. Radio i telewizja zostały bezpośrednio uzależnione od rządu. Skutki widać i słychać na antenie do dziś. Programy, które dawniej informowały o tym, co dzieje się w kraju i na świecie, teraz gloryfikują partię rządzącą i straszą widzów „totalną opozycją”.