Tadeusz Kowalski Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. W przeszłości m.in. dyrektor Filmoteki Narodowej (2008-2015), trzykrotnie członek rady nadzorczej TVP, członek rady programowej TVP, ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ekspert Rady Europy
Nowy szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to założyciel i prezes fundacji Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom. W swoim opisie Reduta podkreśla, że „została powołana dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów koncentracyjnych”.