Znaki towarowe Black, Frugo, Gellwe, Fitella należące do Spółki FoodCare oraz jej nieruchomości zajęte przez Komornika w ramach zabezpieczenia zapłaty kwoty 10 mln zł dla Fundacji Dariusza Tiger Michalczewskiego.

FoodCare w piśmie adresowanym do Fundacji Równe Szanse poinformował, iż dokonanie zajęcia rachunku bankowego spółki, a co za tym idzie nawet krótkotrwały brak dostępu do środków finansowych na realizację bieżącej działalności spowoduje wstrzymanie możliwości finansowania działalności firmy oraz sparaliżowanie produkcji i dystrybucji wszystkich produktów. Fundacja w odpowiedzi postanowiła przychylić się do prośby i nie zajmować rachunków bankowych FoodCare. Wniosek o zabezpieczenie złożony przez Fundację ogranicza się do ustanowienia zabezpieczenia na znakach towarowych Spółki Foodcare m.in. Black, Frugo, Gellwe i Fitella oraz na jej gruntach, na których znajdują się również hale produkcyjne i magazyny.

Sprawa dotyczy wyroku z dnia 24 września br. wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, który nakazał firmie FoodCare zapłatę na rzecz Fundacji Darka Michalczewskiego Równe Szanse kwoty prawie 10 milionów zł z tytułu zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej. Pomimo, że Dariuszowi Michalczewskiemu przysługiwała prawna możliwość zabezpieczenia wyroku poprzez zajęcie kont bankowych spółki FoodCare, postanowił ograniczyć zabezpieczenie przysługujące Fundacji Równe Szanse, do zajęcia praw do znaków towarowych, poprzez ustanowienie zakazu rozporządzania tymi prawami np. ich sprzedaży. Zabezpieczenie dotyczy wielu znaków towarowych należących do FoodCare, m.in. takich jak: Black, Frugo, Gellwe oraz Fitella. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia nastąpi ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach FoodCare w Zabierzowie i Niepołomicach.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie złożył już wniosek do Urzędu Patentowego o zajęcie praw z rejestracji znaków towarowych celem dokonania ww. zabezpieczenia. Dodatkowo do sądów wieczystoksięgowych zostały złożone wnioski o wpis hipotek przymusowych dla nieruchomości FoodCare w Niepołomicach i Zabierzowie.

Taki sposób zabezpieczenia jest zgodny z życzeniami firmy FoodCare, która skierowała prośbę do Fundacji Równe Szanse, aby zabezpieczenie na koncie zamienić na mniej dotkliwą formę dla spółki, tj. zabezpieczenie na znakach towarowych. W uzasadnieniu spółka FoodCare m.in. poinformowała, że nawet krótkotrwały brak dostępu do środków finansowych na realizację bieżącej działalności może spowodować wstrzymanie możliwości finansowania działalności firmy.

„Postanowiłem przychylić się do wniosku firmy FoodCare i namówiłem Fundację do jego akceptacji, ponieważ zawsze na ringu, jak i w biznesie walczyłem fair play. Pomimo faktu, że tak źle zostałem potraktowany przez właściciela tej firmy Pana Włodarskiego, zdaję sobie jednak sprawę, że inna decyzja mogłaby spowodować utratę płynności finansowej spółki, przez co w konsekwencji zapewne ucierpieliby niewinni pracownicy, a tego nie chcę. Równocześnie podkreślam, że moja decyzja nie zwalnia Pana Wiesława Włodarskiego od odpowiedzialności prawnej za nieuczciwe działania i wszystkie należności w ramach zasądzonego już odszkodowania, będą musiały zostać uregulowane” – mówi Dariusz Tiger Michalczewski.