W związku z informacjami przekazywanymi na antenie TVN24 o wyroku TK z 22 października wskazującymi, że jest to decyzja "Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej" przewodniczący KRRiT wezwał TVN24 do zaprzestania używania sformułowania - podano w środę na stronie KRRiT.

"W związku z informacjami przekazywanymi na antenie TVN24, w wejściach prezenterskich oraz na paskach informacyjnych w audycjach informujących o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku wskazujących, że jest to decyzja +Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej+, organ wydał decyzję wzywającą nadawcę do zaprzestania używania tego i podobnych sformułowań" - przekazano na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W ocenie KRRiT "odbiorcy programu TVN24 otrzymali nieprawdziwe informacje dotyczące konstytucyjnego organu państwa jakim jest Trybunał Konstytucyjny".

"Rozdział VIII Konstytucji RP wskazuje, że Trybunał Konstytucyjny jest władzą odrębną i niezależną od innych władz, a wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji" - przypomniano.

Dodano, że "wskazane powyżej informacje rozpowszechnione w programie TVN24, poprzez nagminne używanie nazwiska, kierowały uwagę odbiorców na osobę prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską, dając tym samym nieprawdziwe wskazanie, iż to nie konstytucyjny organ rozpatrywał sprawę i wydawał orzeczenie".

"Tego rodzaju, niezgodne z prawdą informacje, wprowadzają odbiorców w błąd i utrwalają nie tylko nieprawdziwe przekonanie o indywidualnej, spersonifikowanej decyzji prezes Trybunału Julii Przyłębskiej, lecz przede wszystkim krytykę wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dokonywaną przez część społeczeństwa kierując ją, w sposób zindywidualizowany, do konkretnej osoby uczestniczącej w podejmowaniu rozstrzygnięcia" - zwraca uwagę KRRiT.

W komunikacie wskazano, że "może to stanowić element nękania, zastraszenia, a nawet mowy nienawiści".