Spółka ZPR Media złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości dystrybutora prasy firmy Ruch. Dzień później spółka Time wniosek o przeprowadzenia postępowania sanacyjnego - informuje portal wirtualnemedia.pl

Jak informuje portal Ruch jest na krawędzi bankructwa - zalega z płatnościami dla wydawnictw i próbuje renegocjować warunki umów. Grupa Agora zdecydowała nawet o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności ich od spółki Ruch.

Zdaniem Wirtualnych Mediów zobowiązania krótkoterminowe Ruchu w 2017 roku wyniosły 551,1 mln zł – to wzrost o ok. 100 mln złotych, natomiast przychody spadły z 1,46 do 1,34 mld zł. Spółka jest zadłużona w Alior Banku na 82,2 mln zł. W zeszłym roku kredyt udało się zredukować o 6,7 mln zł dzięki sprzedaży 11 nieruchomości. 83,5 mln zł mają stanowić gwarancje udzielone przez bank - w większości na zabezpieczenie płatności z tytułu zakupionych towarów. Natomiast zarząd spółki uważa, że segment detaliczny jest rentowny - EBITDA za 2017 r. wyniosła 19,2 mln zł.

Sam Ruch jest zdziwiony takim obrotem spraw. W przesłanym Wirtualnym Mediom oświadczeniu dystrybutor prasy zaznaczył, że złożone wnioski nie zostały formalnie przekazane spółce, więc firma „nie posiada wiedzy o przedmiocie tych wniosków”. Zdaniem Ruchu "zgłoszone przez ZPR Media wnioski są niezrozumiałe i stanowią dla Ruchu ogromne zaskoczenie, gdyż stoją w sprzeczności z sygnalizowaną przez IWP i wydawców wolą osiągnięcia porozumienia oraz wymagają pilnego wyjaśnienia w gronie zarządu IWP. Spółka ocenia je przy tym jako prawnie nieuzasadnione, a przede wszystkim negatywnie wpływające na sytuację Ruchu, a zwłaszcza jej wierzycieli. Spółka podejmie dalsze kroki prawne po zapoznaniu się z wnioskami"