Rada Mediów Narodowych na swoim wtorkowym posiedzeniu podjęła decyzję o odwołaniu Jacka Sobali z funkcji prezesa Polskiego Radia - poinformował przewodniczący rady Krzysztof Czabański (PiS). Od początku sierpnia Sobala był zawieszony przez radę nadzorczą PR w obowiązkach prezesa.

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Mediów Narodowych wysłuchaliśmy Rady Nadzorczej Polskiej Radia, która uzasadniała zawieszenie prezesa Jacka Sobali; wysłuchaliśmy pana prezesa Sobalę. Ponieważ było jasne, że nie ma możliwości współpracy między radą nadzorczą a panem prezesem, podjęliśmy decyzję o odwołaniu go z funkcji prezesa zarządu Polskiego Radia" - powiedział dziennikarzom PAP i Polskiego Radia przewodniczący RMN Krzysztof Czabański.

Dodał, że odwołanie Sobali nastąpiło "z dniem dzisiejszym", czyli dniem podjęcia decyzji przez RMN.

Jak zaznaczył, zarząd Polskiego Radia "działa dalej w obecnym składzie"; jego członkiem jest Mariusz Staniszewski, a Andrzej Rogoyski - przewodniczący Rady Nadzorczej PR, oddelegowany na początku sierpnia do sprawowania funkcji prezesa zarządu - nadal tę funkcję czasowo sprawuje. Czabański zaznaczył, że kodeks spółek handlowych określa ten czas na trzy miesiące i - jak powiedział - "w tym czasie my z kolei wyłonimy już stałego prezesa Polskiego Radia".

Czabański nie chciał ujawnić, czy ze strony Sobali pojawiły się jakieś kontrargumenty na stawiane mu zarzuty. "Nie jestem uprawiony do ujawniania przebiegu posiedzenia" - odpowiedział.

"Uznaliśmy, że sprawa dotyczy bardzo ważnych dla spółki problemów i nie możemy na temat tego, co tu zostało powiedziane, się wypowiadać, bo mogłaby zajść obawa, że mogłoby to zaszkodzić spółce; to są sprawy wewnętrzne spółki. My jako rada zapoznaliśmy się z nimi, ale nie będę ich ujawniał" - mówił dziennikarzom.

Dopytywany, czy decyzja RMN o odwołaniu Sobali była jednomyślna, Czabański ujawnił, że "były trzy głosy +za+ przy dwóch wstrzymujących się; nikt nie był przeciw podjęciu tej decyzji".

Pytany o sposób powołania nowego prezesa Polskiego Radia, szef RMN odpowiedział, że "o tym rada jeszcze nie zdecydowała". "Są pomysły części członków rady, żeby rozpisać nowy konkurs, są pomysły, żeby zrobić szeroki nabór bez rozpisywania go, ale o tym będziemy rozmawiali na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się prawdopodobnie w połowie września" - zaznaczył.

Na początku sierpnia Biuro do Spraw Korporacyjnych Polskiego Radia S.A. poinformowało, że Rada Nadzorcza PR zawiesiła w czynnościach prezesa Jacka Sobalę. Do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu oddelegowano Andrzeja Rogoyskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Uchwała weszła w życie 6 sierpnia.

W połowie sierpnia Polskie Radio rozesłało komunikat zarządu spółki, w którym napisano, że przyczyną decyzji o zawieszeniu Sobali było naruszanie przez niego "ładu korporacyjnego spółki i zasady kolegialności w pracach organów spółki".

Jacek Sobala został prezesem Polskiego Radia w marcu 2017 roku. Wcześniej Sobala kierował warszawskim oddziałem TVP, był też dyrektorem radiowej Trójki. Pracował też m.in. w radiach: Eska, TOK FM, PiN. Od maja 2007 r. do listopada 2008 r. był szefem Programu I PR. Wcześniej był dyrektorem Radia Bis.