Inicjatywa „Napisy Plus” zbiera podpisy pod petycją, którą zamierza złożyć w Sejmie w sprawie zwiększenia dostępności telewizji dla osób głuchych, słabosłyszących i niewidomych.Obecnie ustawa o radiofonii i telewizji wymaga, aby nadawcy zapewniali 10 proc. programów z napisami, językiem migowym oraz audiodeskrypcją. Wprawdzie według ostatnich danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji we wskazany sposób nadawanych jest średnio 18,5 proc. programów, ale w większości są to seriale i powtórki programów emitowanych w porze nocnej.
– Jesteśmy daleko w tyle za Europą, w której telewizje publiczne nadają średnio 66 proc. programów z napisami – wskazuje Anna Sacha z Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.
Dodaje, że osoby z różnymi dysfunkcjami narządu słuchu od wielu lat apelują o telewizję, która umożliwi im korzystanie z podstawowych praw człowieka, a mianowicie prawa do informacji i wiedzy. Jednak do tej pory potrzeby tej liczącej 4 mln grupy obywateli nie były uwzględniane.
W petycji znalazły się postulaty przewidujące m.in. wprowadzenie przepisów zapewniających dostępność telewizji w 50 proc. programów w ciągu 5 lat oraz 100 proc. w ciągu 10 lat, oraz objęcie tymi regulacjami audycji o najwyższej oglądalności, a także wiadomości, programów publicystycznych i kulturalnych. Ponadto w internecie miałyby być publikowane informacje o programach, które będą dostępne dla osób niesłyszących.
Podpisy pod petycją są zbierane na stronie www.petycje online.com do 5 marca. Do tej pory swoje wsparcie dla inicjatywy wyraziło ponad 35 tys. osób.