Abonament radiowo-telewizyjny miała już w tym roku zastąpić opłata audiowizualna, opłacana razem z rachunkami za prąd. Nowego rozwiązania możemy spodziewać się jednak nie wcześniej niż w 2019 roku. Tak więc abonament RTV 2018 płacimy według dotychczasowych zasad.

Pobiera się go od każdego posiadacza odbiornika radiowego lub telewizyjnego, gotowego do odbioru emisji.

W 2018 roku opłaty abonamentowe pozostaną na poziomie ubiegłego roku. Rozporządzenie, oprócz utrzymania dotychczasowych stawek z tytułu używania odbiorników rtv, przewiduje również utrzymanie zniżek dla tych abonentów, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Wysokość stawek abonamentu rtv w 2018 roku:

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

7 zł za jeden miesiąc

13,60 zł za dwa miesiące z góry

20,15 zł- za trzy miesiące z gór

39,90 zł za pół roku

75,60 zł za rok

Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

22,70 zł za jeden miesiąc;

44,05 zł za dwa miesiące z góry;

65,35 zł za trzy miesiące; 129,40 zł za sześć miesięcy;

245,15 zł za rok z góry.

W celu dokonania opłaty abonamentowej niezbędna jest znajomość 26 cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta. Numer ten nadawany jest podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kto jest zwolniony?

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

- osoby, które ukończyły 75 rok życia,

- osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

- kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

- osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.