W całej Polsce funkcjonuje 480 firm ciepłowniczych, obsługując 20 tys. km sieci. Jak swoje zadania w tym zakresie realizuje Państwa Zakład na obszarze Ostrowa Wielkopolskiego?

Główna działalność OZC S.A. opiera się na wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji i obrocie ciepła. Dostarczane jest ono dla zaopatrzenia centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, potrzeb technologicznych i produkcyjnych. Świadczymy ponadto usługi w zakresie budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych. Staramy się realizować nasze zobowiązania w taki sposób, aby odbiorcy ponosili jak najmniejsze koszty. Przykładem może być oferowanie zainteresowanym podłączenie do sieci ciepłowniczej w promocyjnych cenach, zawierających aż 50 proc. rabatu przy podłączeniu do ciepłej wody użytkowej i ogrzewania, oraz 20 proc. zniżki dla tych, którzy skorzystają tylko z oferty ciepła systemowego. Natomiast to, co nas wyróżnia spośród pozostałych spółek tej branży w kraju to fakt, że zajmujemy się również wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną. OZC S.A jako jeden z nielicznych podmiotów posiada w mieście własną sieć rozprowadzającą energię elektryczną wyprodukowaną w elektrociepłowni.

Do wytworzenia energii OZC wykorzystuje m.in. ekologiczne paliwa i energooszczędne technologie. Czym mogą się Państwo pochwalić w tym zakresie?

Centralnym źródłem ciepła i energii elektrycznej  jest elektrociepłownia o mocy zainstalowanej 101,32 MW, w której pracują kotły zasilane węglem, gazem, olejem, zrębkami drzewnymi oraz turbina gazowa i układ ORC. W okresie szczytowym elektrociepłownię wspomaga kotłownia gazowa, która pomaga racjonalnie gospodarować energią. Energię elektryczną produkujemy wykorzystując turbinę gazową i układ kogeneracyjny, biomasowy. To jedna z najbardziej efektywnych metod wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie i zmniejszania emisji dwutlenku węgla.

Jaki wpływ na koszty ponoszone przez odbiorców mają tak zróżnicowane formy produkcji energii?

Ceny ciepła, w wielu miastach pójdą w tym sezonie w górę, podobnie jak miało to miejsce w roku ubiegłym. To efekt drożejącego węgla, z którego powstaje 75 proc. ciepła sieciowego w Polsce. Podwyżki nie dotkną jednak wszystkich miast  i dotyczy to również Ostrowa Wielkopolskiego. Już od grudnia 2014 roku nie wzrosły w Ostrowie Wielkopolskim ceny za ciepło, a spółka osiąga bardzo dobre wyniki finansowe.  Zarząd spółki nie planuje wzrostu cen również w przyszłym sezonie 2018/2019. Właśnie dzięki inwestycjom w instalację gazową oraz w biomasę, węgiel przestał być paliwem podstawowym w okresie zimowym. Dzięki temu, że posiadamy własną sieć elektryczną z powodzeniem obsługujemy zarówno zakłady przemysłowe, jak i komunalne. Ciekawym przykładem może być doprowadzenie przez nas prądu do nowej inwestycji ostrowskiego MZK. Poprzez dwukilometrową sieć, za pomocą bezpośredniego źródła zasilania, dostarczamy ekologiczny prąd dla stacji ładowania autobusów elektrycznych. To miastu zapewnia ponad 100 tys. zł rocznie oszczędności.

Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w obszarze sektora energetycznego mają Państwo niewątpliwie świadomość dużego znaczenia swojej działalności na środowisko naturalne. W jaki sposób realizują Państwo politykę proekologiczną?

Oczywiście na bieżąco staramy się zapobiegać i zmniejszać naszą uciążliwość dla otoczenia, dlatego podejmujemy wiele działań, które temu służą. Skrupulatnie przestrzegamy środowiskowych wymagań prawnych związanych z eksploatacją instalacji energetycznego spalania. Poza tym, realizujemy  inwestycje i modernizacje, które pozwalają osiągać efekt ekologiczny. Do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystywane są odnawialne źródła energii a w kotłowni palimy miałem, dla którego przy zamówieniu  zmniejszyliśmy o 50 proc. zawartość siarki i popiołu.  Wytwarzamy ciepło i energię elektryczną, wykorzystując przyjazne dla środowiska naturalnego technologie.

Jak Państwo  zapatrują się na coraz popularniejsze idee Smart City, także w kontekście gospodarki energią?

To jest zagadnienie, które jest nam szczególnie bliskie. Inteligentne miasto, które wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne z pewnością zwiększa wydajność infrastruktury miejskiej. Idea, że miasto podejmuje inwestycje w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi również komponuje się z zakresem naszej działalności. Korzystamy z nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań typu e-faktura, zdalne odczyty liczników, sterowanie węzłami ciepłowniczymi, itd. Z pozostałymi spółkami komunalnymi miasta jesteśmy ściśle powiązani i stanowimy swoisty klaster działający na rzecz lokalnej społeczności. Poza tym, staramy się działać zgodnie z wyznacznikami Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, bo to zagadnienie które szczególnie jest dla nas ważne.

Rozmawiała Joanna Chrustek