Klienci chcieliby płacić do 5 zł miesięcznie za prowadzenie konta bankowego - wynika z raportu przedstawionego w czwartek na konferencji Związku Banków Polskich.

Ich zdaniem optymalne konto powinno być wolne od opłat m.in. za przelewy internetowe, kartę płatniczą do rachunku, czy prowadzenie - to kolejne wnioski z badania, jakie - na zlecenie Związku Banków Polskich przeprowadziła firma Comperia.pl

Jak mówił wiceprezes ZBP Mieczysław Groszek, badanie nt. optymalnego konta bankowego, ma stać się "inspiracją przy tworzeniu przyszłych ofert produktowych".

Z badania wynika, że dla klientów najważniejsze są niskie koszty związane z obsługa ROR: brak opłaty za przelewy internetowe (94,4 proc. respondentów), za kartę płatniczą do rachunku (94,3 proc.), bark opłaty za prowadzenie rachunku (93,4 proc.), orz darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju (91,8 proc.). Niemniej ważny, jak się okazuje, jest także łatwy, bezpieczny i przejrzysty system bankowości internetowej (94,1 proc.) oraz gwarancja niezmienności opłat (89,9 proc.).

Jak wynika z raportu większość, bo blisko 90 proc. ankietowanych, byłaby skłonna zapłacić za prowadzenie rachunku bankowego maksymalnie do 5 zł. 64,5 proc. z nich jest jednak zdania, że taka usługa powinna kosztować maksymalnie 3 zł.

"Internauci są w zdecydowanej większości zadowoleni ze swojego rachunku bankowego, w tym z poziomu ponoszonych opłat" - mówił wiceprezes Comperia.pl Karol Wilczko. Dodał, że zdaniem badanych "idealne konto powinno być całkowicie darmowe, ale praktycznie wszyscy uczestnicy badania deklarują, że są skłonni ponieść niewielką opłatę za korzystanie z rachunku, który będzie spełniał ich oczekiwania". "Okazuje się, że funkcjonalność jest w przypadku konta bankowego ważniejsza niż jego cena" – podsumowuje Wilczko.

Zdecydowana większość uczestników badania jest zadowolona z posiadanego obecnie rachunku. Najwyżej oceniany jest poziom aktualnie ponoszonych opłat za konto. Najbardziej negatywie odbierane jest natomiast oprocentowanie rachunku (38 proc.). Jednocześnie prawie 70 proc. badanych wskazało, że wysokość oprocentowania Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego ma dla nich kluczowe znaczenie w ocenie oferty rachunku. Wśród różnego rodzaju opłat związanych z prowadzeniem rachunku, najwyższą akceptację badani deklarowali dla aktualnych opłat za wypłaty z bankomatów.

Wśród respondentów aż 59 proc. jest gotowa na otwieranie rachunku w ramach zdalnego procesu - taką wolę deklarują mężczyźni i osoby z wyższym wykształceniem. Z kolei 47 proc. (najczęściej są to kobiety, emeryci i osoby zarabiające poniżej średniej krajowej) woli zakładać rachunki w oddziałach, a podpisanie umowy poprzedzić wyczerpującą rozmową z doradcą.

65,6 proc. uważa, że do pomocy w formalnościach związanych z przenoszeniem ROR z jednego do drugiego banku powinien być zaangażowany bank, do którego klient przenosi konto.

Badanie wskazało jak ważną dla klientów jest możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych. Płatności kartą płatniczą wybrało 60 proc. ankietowanych - blisko połowa badanych płacąc kartą wydaje ponad 500 zł miesięcznie, a jedna piąta między 300 a 500 zł. Ponadto ok. 60 proc. zadeklarowało wysokie poczucie bezpieczeństwa przy korzystaniu z tego płatności bezgotówkowych.

Większość internautów, którzy wzięli udział w badaniu, posiadało więcej niż jeden rachunek (66 proc.). Jednocześnie ponad 80 proc. korzysta aktywnie tylko z jednego lub dwóch z nich. Na liczbę posiadanych rachunków ma wpływ wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania, a także płeć - mężczyźni częściej niż kobiety posiadają więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 22 tys. internautów w okresie od 5 maja do 5 lipca 2016 r. przez firmę Comperia.pl. Uczestnicy brali udział w badaniu realizowanym metodą internetowych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI). W ankiecie respondenci odnieśli się do ponad 60 zagadnień dotyczących różnych aspektów korzystania z kont osobistych i płatności kartowych. Wszyscy uczestnicy badania to osoby korzystające z Internetu, deklarujące posiadanie konta bankowego.