Zauważyłem, że coraz więcej banków wycofuje się z możliwości zakładania kont za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego. Jeszcze do niedawna w instytucji, której ofertą się interesowałem, taka usługa istniała. Obecnie, gdy chciałem założyć tam rachunek, poinformowano mnie, że muszę to zrobić albo w placówce, albo za pośrednictwem umowy dostarczonej kurierem. Czy są jakieś przyczyny takiego stanu rzeczy – pyta pan Kamil.
Rzeczywiście, przez pewien okres czasu zakładanie kont za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego z innego banku było niezwykle popularne. Wszystko dlatego, że jest niezwykle wygodne. Nowy klient składał w banku A za pośrednictwem bankowości elektronicznej wniosek o otwarcie rachunku płatniczego. Aktywacja konta następowała w momencie, gdy wpłynęła nań symboliczna kwota (np. 0,01 zł, 1,00 zł) z rachunku tego samego klienta, tyle że prowadzonego w banku B. Bank A sprawdzał, czy podane przez nowego klienta dane osobowe zgadzały się z określonymi w parametrach nadawcy w przelewie weryfikacyjnym dokonywanym z banku B. Bank A korzystał więc z weryfikacji tożsamości klienta dokonanej przez bank B. W ten sposób można było stać się posiadaczem konta bez wychodzenia z domu.
Opisywany mechanizm zaczął być jednak wykorzystywany przez oszustów. Wyłudzali one dane osobowe jakiegoś klienta banku i skłaniali go do wysłania przelewu weryfikacyjnego na wskazane przez nich konto (taki wymóg pojawiał się np. w fałszywych ogłoszeniach o pracę lub oszukańczych mejlach podszywających się pod wiadomości z różnych instytucji). Dzięki temu uaktywniali konto założone na wyłudzone dane. Następnie taki rachunek, już we własnym zakresie, wykorzystywali do zakładania kolejnych kont służących im w działalności przestępczej. W ten sposób tworzyli łańcuszek kont założonych na dane niczego nieświadomej osoby, którą oszukali.
Reklama
I właśnie tej praktyce postanowiła zapobiec Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje wydana przez tę instytucję rekomendacja, w której nakazuje ona bankom, by uniemożliwiały zakładanie kont z wykorzystaniem przelewów weryfikacyjnych dokonywanych z rachunku, który również został otwarty za pomocą tej metody. A więc do weryfikacji nadal może zostać wykorzystany przelew z konta założonego tradycyjnie (w placówce lub przez podpisanie papierowej umowy u kuriera), ale już nie konto, które samo w sobie zostało założone przez przelew.
Oczywiście w praktyce badanie przez bank, czy dany przelew jest wykonywany w celu aktywacji konta w innym banku, jest trudne do zrealizowania, dlatego część instytucji od lipca w ogóle wycofało możliwość zakładania kont przy wykorzystaniu przelewów weryfikacyjnych.
Podstawa prawna
Rekomendacja nr 6.1. w uchwale nr 584/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania Rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (Dz.Urz. KNF z 2015 r. poz. 56).