Dwie trzecie osób, będących aktywnymi użytkownikami bankowości elektronicznej, chciałoby korzystać z przelewów natychmiastowych, gdyby mieli taką możliwość, wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie KIR.

"Postęp technologiczny i coraz bardziej aktywny tryb życia wpływa na zmianę naszych oczekiwań. To trend ogólnoświatowy. Dlatego chcemy mieć mobilny dostęp do szybkich i wygodnych usług płatniczych, móc np. przesyłać pieniądze na numer telefonu odbiorcy w trybie on-line. Ponieważ nasze społeczeństwo jest bardzo otwarte na nowe rozwiązania, już wkrótce możemy być świadkami istotnych zmian w zwyczajach płatniczych Polaków" - powiedział wiceprezes Michał Szymański, cytowany w komunikacie.

Znajomość usługi płatności natychmiastowej zadeklarowało 84% aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej. Niemal wszyscy respondenci, którzy mieli okazję korzystać z przelewów natychmiastowych (98%), ocenili je jako przydatne. W grupie badanych, znających płatności natychmiastowe, z usługi dotychczas skorzystał co trzeci użytkownik e-bankowości (34%), a 77% z nich zleciło taki przelew więcej niż raz. 2/3 respondentów, którzy nie mają dostępu do usługi lub nie są tego świadomi, chciałoby mieć możliwość korzystania z przelewów natychmiastowych, podano również.

"Wyniki sondażu pokazują, że najwięcej osób, które przynajmniej raz skorzystały z tej usługi znaleźć można wśród respondentów w wieku 35-44 lat (30%), a następnie 25-34 lat (29%). Z analizy danych w kontekście poziomu edukacji respondentów wynika, że zdecydowanie najwięcej osób korzystających z przelewów natychmiastowych posiada wyższe wykształcenie (61%)" - czytamy w komunikacie.

Przelewy natychmiastowe, realizowane przez KIR w systemie Express Elixir, umożliwiają przekazywanie pieniędzy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach w czasie liczonym w sekundach. W lipcu 2016 r. odnotowano 221,2 tys. takich transakcji o wartości 815 mln zł, podczas gdy w lipcu 2015 r. wartość 125,7 tys. przetworzonych transakcji wyniosła 561 mln zł, podano również.

KIR jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Odpowiada za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami oraz za niezawodną wymianę informacji w tym obszarze.